Innhold

Plassering av utstyr

Avfallskur med riktig høyde over og under

For at renovatør skal få hentet avfallet hos alle så effektivt som mulig og uten fare for å skade seg selv eller andre, er det regler for plassering og utforming av avfallsbeholdere og skur.

Plassering av beholdere og plastsekk

Sett dunk klar kvelden før

Sett avfallsbeholder og plastsekk klar for tømming kvelden før. Plastsekken skal stå løst, og ikke knytt fast i andre beholdere. Renovatøren starter tidlig.

Lett å trille fram

Avfallsbeholder skal plasseres på et plant underlag, slik at de lett trilles fram uten å måtte løftes, og ikke velter der de står.

Plasser beholder med håndtak vendt ut mot vegen slik at renovatør slipper å snu de rundt. 

Framkommelig og brøytet


Hvem ville ha løftet mellom 300 og 1000 slike nedsnødde dunker på en dag? 

Du må sørge for å måke unna snø rundt beholderne og ha brøytet adkomst til dem ved tømming. Pass også på å strø godt rundt beholdere og adkomstveger når det er glatt og hålke, slik at renovatør kommer til å får gjort jobben sin. 

Busker og hekker som vokser ut i vegen må trimmes slik at de ikke er til hinder for sikt og sikkerhet ved tømming.

Avstand fra veg

Hvis du bor i Hamar, Løten og Stange, skal avfallsbeholderne settes fram til offentlig veg, og plasseres maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs den vegen renovatøren kjører.

Hvis du bor i Ringsaker skal avfallsbeholderne settes fram til kjørbar veg, og plasseres maksimum 30 meter gangavstand fra vegkanten langs den vegen renovatøren kjører.

Regelverk for plassering og henteavstander finner du i renovasjonsforskriften for Ringsaker, Hamar, Stange og Loten.

Lenger henting mot betaling

Hvis du ønsker å få hentet beholdere/sekk lenger inn på eiendom enn den fastsatte avstanden, kan du mot betaling gjøre avtale om det

Tilbud til syke og uføre i Hamar, Løten og Stange

Personer som pga. sykdom eller uførhet ikke klarer å trille fram egen beholder, kan søke om å få hentet avfallsbeholder inntil 30 meter fra offentlig veg uten tilleggskostnad. 

Tilbudet gjelder ikke i Ringsaker som har 30 meter henteavstand.

Bygge avfallsskur

Skal du bygge avfallsskur, kontakt først din kommune for hvilke regler de har for slike byggverk, og hva som er tillatt å sette opp med hensyn til naboer, frisiktsoner i forhold til veitrafikk, høyde osv.

Hamar Ringsaker  | StangeLøten

Når du bygger, må du også bygge slik at renovatøren får med seg avfallet uten å bli skadet eller heftet unødig. Husk på at renovatøren skal trille fram og tømme opp i 150 000 dunker i året. Han/hun skal derfor blant annet ikke måtte løfte dunken. 

Her er retningslinjene som gjelder:

Avstand fra vei

Avstand fra vei må være i henhold til kommunenes renovasjonsforskrift/ -gebyrregulativ

Hva sier renovasjonsforskriften?

Hamar, Løten og Stange:

§7 "Hovedregelen er at avfallsbeholderne skal settes frem til offentlig veg kvelden før tømming. Avfallsbeholderne plasseres på et plant underlag maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs den vegen renovatøren kjører. Plassering må skje slik at renovatøren ikke hindres i sitt arbeide. Abonnenten er ansvarlig for å fjerne hindringer, rydde snø og strø foran beholderne."

Ringsaker:

§7 "Hovedregelen er at avfallsbeholderne skal settes frem til maksimalavstanden fra kjørbar veg etter gebyrregulativet kvelden før tømming. Avfallsbeholderne plasseres på et plant underlag. Plassering må skje slik at renovatøren ikke hindres i sitt arbeide. Abonnenten er ansvarlig for å fjerne hindringer, rydde snø og strø foran beholderne."

I Ringsaker kommune er henteavstanden regulert gjennom gebyrregulativet: "Avfallsdunk skal" plasseres slik at avstand til kjørbar veg ikke overstiger 30 meter.

Generell utforming

For at renovatøren ikke skal hindres i arbeidet sitt eller kan å skade seg, skal et avfallskur være slik utformet:

a) uten terskler, porter eller innsnevringer som kan hindre renovatørens arbeid

Det skal ikke være kanter som her, slik at renovatøren må løfte beholder ved tømming

b) med en takhøyde slik at renovatøren slipper å bøye seg for å hente ut beholdere/sekker.


Sørg for å ha nok takhøyde så renovatøren enkelt får tak på beholder og ikke skaller slik som en kan gjøre her.

c) slik at det er god klaring mellom beholderne, og de er lette å ta ut, også om du skulle få behov for større/flere beholdere.

Det skal ikke være så trangt eller med hindringer i forkant som her.

Forselgere av avfallskur

Her er en liste over noen som vi har fått tips om bygger og selger avfallskur i Mjøsregionen:

Mjøsanker

Hedmark fengsel, avd. Ilseng

Mjøsbenk1, Brumunddal

Lena Metall

Vet du av andre, tips oss gjerne.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?