Plassering av utstyr

Fire dunker med håndtak vendt ut og høy klaring til tak i skur

For at renovatør skal få hentet avfallet hos alle så effektivt som mulig og uten fare for å skade seg selv eller andre, er det regler for plassering og utforming av avfallsbeholdere og skur.

Plassering av dunker og plastsekk

Sett dunk klar kvelden før

Sett avfallsdunker og plastsekk klar for tømming kvelden før. Plastsekken skal stå løst, og ikke knytt fast i andre dunker. Renovatøren starter tidlig.

Lett å trille fram

Renovatør som triller fram dunk

Avfallsdunkene skal plasseres på et plant underlag, slik at de lett trilles fram uten å måtte løftes, og ikke velter der de står.

Plasser dunk med håndtak vendt ut mot vegen slik at renovatør slipper å snu de rundt. 

Framkommelig og brøytet

Avfallsdunker med snø oppå og rundt som er tunge for renovatør
Hvem ville ha løftet mellom 300 og 1000 slike nedsnødde dunker på en dag? 

Du må sørge for å måke unna snø rundt dunkene og ha brøytet adkomst til dem ved tømming. Pass også på å strø godt rundt dunker og adkomstveger når det er glatt og hålke, slik at renovatør kommer til å får gjort jobben sin. 

Busker og hekker som vokser ut i vegen må trimmes slik at de ikke er til hinder for sikt og sikkerhet ved tømming.

Avstand fra veg

Hvis du bor i Hamar, Løten og Stange, skal avfallsbeholderne settes fram til offentlig veg, og plasseres maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs den vegen renovatøren kjører.

Hvis du bor i Ringsaker skal avfallsbeholderne settes fram til kjørbar veg, og plasseres maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs den vegen renovatøren kjører.

Regelverk for plassering og henteavstander finner du i renovasjonsforskriften for Ringsaker, Hamar, Stange og Loten.

Lenger henting mot betaling

Hvis du ønsker å få hentet beholdere/sekk lenger inn på eiendom enn den fastsatte avstanden, kan du mot betaling gjøre avtale om det

Tilbud til syke og uføre 

Personer som pga. sykdom eller uførhet ikke klarer å trille fram egen beholder, kan søke om å få hentet avfallsbeholder inntil 30 meter fra offentlig veg uten tilleggskostnad. 

Husk dette på sommeren:

1. Klipp trær og busker og gi fri sikt

Trær og busker som vokser ut i vegen skaper problemer for renovasjonsbilen. Husk derfor å klippe busker og trær slik at renovasjonsbilen kommer fram til dunkene dine.

Sørg for at det også er god sikt slik at det ikke skapes farlige situasjoner.

2. Plasser dunk med hensyn til naboer 

På varme dager er det ikke til å unngå at det kan bli lukt fra mat- og restavfallet om du ikke er flink til å knyte posene helt igjen. Da er det fint om du plasserer dunkene i god avstand fra naboens uteplass eller vindu.

Det er også lurt å velge et sted med skygge.

Vi anbefaler også en årlig vask av dunkene til matavfall og restavfall

Bygge avfallsskur

Skal du bygge avfallsskur, kontakt først din kommune for hvilke regler de har for slike byggverk, og hva som er tillatt å sette opp med hensyn til naboer, frisiktsoner i forhold til veitrafikk, høyde osv.

Hamar Ringsaker  | StangeLøten

Når du bygger, må du også bygge slik at renovatøren får med seg avfallet uten å bli skadet eller heftet unødig. Husk på at renovatøren skal trille fram og tømme opp i 150 000 dunker i året. Han/hun skal derfor blant annet ikke måtte løfte dunken. 

Generell utforming

For at renovatøren ikke skal hindres i arbeidet sitt eller kan å skade seg, skal et avfallskur være slik utformet:

a) uten terskler, porter eller innsnevringer som kan hindre renovatørens arbeid

Avfallskur med for høy kant til bakkenDet skal ikke være kanter som her, slik at renovatøren må løfte beholder ved tømming

b) med en takhøyde slik at renovatøren slipper å bøye seg for å hente ut beholdere/sekker.


Avfallskur med hindre over og på sidenSørg for å ha nok takhøyde så renovatøren enkelt får tak på beholder og ikke skaller slik som en kan gjøre her.

c) slik at det er god klaring mellom beholderne, og de er lette å ta ut, også om du skulle få behov for større/flere beholdere.

Avfallskur med hindring for å trekke utDet skal ikke være så trangt eller med hindringer i forkant som her.

Forselgere av avfallskur

Her er en liste over noen som vi har fått tips om bygger og selger avfallskur i Mjøsregionen:

Mjøsanker

Mjøsbenk1, Brumunddal

Lena Metall

Vet du av andre, tips oss gjerne.

Bygge avfallsanlegg

Planlegger dere i borettslaget, i kommunen eller i eiendomsutviklinga ny avfallsløsning eller -anlegg? Den renovasjonstekniske veilederen (RTV) er det førende dokumentet du skal bruke.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?