Ansatte

Ledelse: 

Portrett Grethe Olsbye

Grethe Olsbye

Administrerende direktør

Selskapets øverste leder

grethe.olsbye@sirkula.no

916 89 824

Portrett Espen Skogly

Espen Skogly

Rådgiver

Statistikk og nedstrømsløsninger

espen.skogly@sirkula.no

901 27 187

Portrettfoto av Stig Fjerdingen

Stig Fjerdingen

Driftssjef

Gjenvinningsstasjoner, intern transport, farlig avfall, fritidsrenovasjon

Stig.Fjerdingen@sirkula.no

47 78 88 47

Portrettfoto Georg Hageberg

Georg Hageberg

Daglig leder Heggvin Alun AS

Heggin Alun, næringsavfall

georg.hageberg@sirkula.no

90 29 79 55

Portrettfoto av Kåre Hanstensen

Kåre Hanstensen

Driftssjef

Innsamling hos husstander

kare.hanstensen@sirkula.no

901 09 130

Portrettbilde av Britt Solvår Morken

Britt Solvår Morken

KHMS-rådgiver/ avdelingsleder kundekontakt

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, kundekontakt

britt.solvar.morken@sirkula.no

92603764

Portrett Carina Rognstad Skår

Carina Rognstad Skår

Økonomisjef

Økonomi, virksomhetsstyring og personal

carina.skar@sirkula.no

959 69 071

Portrettbilde av Jorunn Thingnes

Jorunn Thingnes

Prosjektsjef

Prosjekter og utvikling

jorunn.thingnes@sirkula.no

95 90 91 21

Annet nøkkelpersonell

Portrett Kristin Amundsen

Kristin Amundsen

Arbeidsleder

Gjenvinningsstasjoner

kristin.amundsen@sirkula.no

920 10 964

Portrett Karine Bogsti

Karine Bogsti

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon og informasjon

karine.bogsti@sirkula.no

952 22 112

Portrett Jan Finborud

Jan Finborud

Driftsansvarlig

Kretsløpsparken

jan.finborud@sirkula.no

978 79 288

Portrett Stein Helland

Stein Helland

IKT-rådgiver

IKT, digitalisering

stein.helland@sirkula.no

91 65 66 21

Portrettfoto Petter Holm

Petter Holm

Driftssjef

Avfallsanlegg og deponi,

petter.holm@sirkula.no

45 72 25 97

Ansatt profil bilde

Kjell Olav Kolrud

prosjektleder Innsikt

kjell.olav.kolrud@sirkula.no

954 82 068

Portrettfoto av Christian Lie

Christian Lie

Rådgiver

Utvikling

christian.lie@sirkula.no

47 66 06 42

Portrettbilde av Birgitte Lunn

Birgitte Lunn

HR-rådgiver

HR

birgitte.lunn@sirkula.no

984 31 489

Portrett Anne-Mette Nordbak

Anne-Mette Nordbak

Utvikler miljøanlegg

Alunskiferdeponi, miljøanlegg

anne-mette.nordbak@sirkula.no

990 00 671

Portrett Maria Sætersdal Remøe

Maria Sætersdal Remøe

Leder Resirkula

Utvikling ombruk i kretsløpspark. Permisjon til mai 2022. For henvendelser til Resirkula, bruk e-post: resirkula@sirkula.no

resirkula@sirkula.no

Portrett Corinna Schneider

Corinna Schneider

Rådgiver - i permisjon til og med 31 . desember

Gjenvinning, miljø, jordproduksjon

post@sirkula.no

Portrett Marit Steen

Marit Steen

Innkjøpsrådgiver

Innkjøp og anskaffelser

Marit.Steen@sirkula.no

90778184

Portrett av Karen Tømte

Karen Tømte

Driftsansvarlig Resirkula

Utvikling og drift av ombrukskonseptet Resirkula

karen.tomte@sirkula.no

41 50 41 72

Portrett Nina Troller

Nina Troller

Ingeniør

Renovasjon

nina.troller@sirkula.no

905 54 997

For øvrige ansatte, ring 62 54 37 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?