Ledige stillinger

Vi tenker fremtidsrettet og er engasjerte i måten vi drifter en samfunnsnyttig virksomhet for å bedre vårt felles miljø. Vi ønsker motiverte og dyktige kollegaer innenfor ulike fagområder.

Se våre stillingsutlysninger her

Søke jobb i Sirkula

For å søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere din CV og sende søknaden elektronisk. Det gjør du ved å opprette en egen brukeridentiet og et passord i tjenesten Webcruiter. E-postadressen din benyttes som brukeridentitet. 

Vi har dessverre ikke anledning til å behandle søknader som ikke er knyttet til utlyste stillinger. Vi anbefaler deg derfor å se oversikt over ledige stillinger og søke direkte på stillinger som kan være av interesse for deg.

Ingen ledig stilling å søke på? Du kan registrere din CV i Webcruiter og eventuelt bestille abonnementsvarsel på aktuelle stillinger eller fagområder du ønsker å bli varslet om.

Registrer din CV her

Sirkula er offentlig virksomhet og saksbehandler blant annet etter offentlighetsloven som stiller krav til innsyn i søkerlister til offentlige stillinger.

Søknad som bes unntatt offentlighet må vedlegges en utfyllende begrunnelse, jamfør offentleglova § 25. Sirkula vil vurderer om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Dersom begrunnelsen ikke kan godkjennes, vil du bli informert om dette.

Arbeidsplassen

Vi er rundt 100 ansatte som jobber mot et felles mål: å gi alt avfall høyere verdi. Vi har mye ulik kompetanse blant de ansatte. Det gjør oss til et spennende sted å jobbe. Vi deler gjerne av vår erfaring og kunnskap for å bidra til at selskapet skal nå sine mål. Lojalitet og stolthet til Sirkula står sterkt hos oss. Det vises i måten vi jobber på.

Vi har fokus på læring og vårt samfunnsbidrag som bedrift. Vi har fått prisen inkluderende arbeidsliv for Innlandet blant annet for den jobben vi gjør i forhold til å tilby praksisplasser på våre gjenvinningsstajoner. I mange år har vi samarbeidet med tiltaksarrangører og NAV Dette er et viktig arbeid for oss som vi ser tilfører de ansatte, de som er hos oss og samfunnet mye.

En meningsfylt jobb for miljøet - les artikkel i forbindelse med rekruttering av drfitssjef for gjenvinningsstasjoner, intern transport og farlig avfall.

Sirkulærøkonomi, bærekraft og fremtidsrettet virksomhet- les artikkel i forbindelse med rekrttering av prosjektsjef for Prosjekt- og utviklingsavdelingen.

Lærling

Sirkula er medlem av Opplæringskontoret for industribedrifter (Okio) og godkjent lærebedrift innen gjenvinningsfaget. Vi har en intensjon om å til enhver tid ha en person i lære hos oss.

De fleste av våre driftsoperatører har tatt fagbrev, og har kompetansen som trengs for å gi opplæring.

Derom vi har ledig læreplass, vil vi utlyse stillingen på hjemmesiden vår på våren. Oppstart vil normalt være på høsten.

Trainee-ordning

Sirkula er medlem av Trainee Innlandet som er et samarbeid mellom flere bedrifter i Innlandet. Vi har som intensjon å alltid ha en trainee hos oss. Søknadsprosessen gjøres via Trainee Innlandet.

Arbeidstrening

Sirkula har lange tradisjoner med å tilby arbeidstrening. Vi har intensjonsavtaler med NAV, Mjøsanker og Providor for å tilby arbeidstrening og prioriteter henvendelser som kommer fra disse bedriftene. 

NAV og tiltaksbedrifter som har spørsmål om arbeidstrening bes kontakte HR-rådgiver.

Innføring som nyansatt

Våre ansatte skal føle seg godt ivaretatt og komme raskt i gang med jobben de er ansatt i. Vi har derfor gode rutiner for nødvendig opplæring og innføring i verktøy som er viktig for kunne utføre jobben.

Pensjon og forsikring

Sirkula dekker tre forsikringer for sine ansatte: ulykkesforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring. 

Våre ansatte er medlem av KLP, og er en del av offentlig tjenestepensjon, en av Norges beste pensjonsordninger. Les mer om pensjon i KLP.

Etter- og videreutdanning

Det er viktig for Sirkula å ha ansatte med god fagkunnskap. Vi har derfor gode ordninger for etter- og videreutdanning.

Kontaktperson 
Portrettbilde av Birgitte Lunn

Birgitte Lunn

HR-rådgiver

HR

birgitte.lunn@sirkula.no

984 31 489

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?