Priser og gebyr

Renovasjonsgebyret dekker all behandling av avfallet fra de private husholdningene i kommunen. Det gjelder henting av avfallet hjemme, utstyr som poser og beholdere, drift av gjenvinningsstasjoner og avfallsanlegg, forsvarlig viderebehandling av avfallet, administrasjon av tjeneste etc..

Gebyret blir fakturert etter det som kalles selvkost. Det vil si at du betaler for det renovasjonen koster, verken mer eller mindre.

Det er kommunestyret i hver kommune som fastsetter renovasjonsgebyret. Forskjell i f. eks. henteavstand og tjenester Sirkula utfører for kommunene, gjør at gebyret kan variere mellom kommunene.

God og riktig sortering av avfallet er det viktigste du kan gjøre. Jo flinkere du er til å sortere, jo mindre restavfall får du. Renovasjonsgebyret styres derfor etter størrelsen på restavfallsbeholderen. 

Blir boligen stående tom i minimum 3 månder, kan eier på forhånd søke om redusert gebyr. 

Her er renovasjonsgebyret for

 Ringsaker  Hamar  Stange  Løten

Ringsaker renovasjonsgebyr 2020

Størrelse restavfallsdunk Pris 2020
Liten (80 liter) 3293,75
Middels (140 liter) 4770,-
Mellomstor (190 liter) OBS! Utgående vare 5662,50
Stor (240 liter) 6101,25
Ekstra stor (370 liter) 9117,50
Ekstra ekstra stor (770 liter) 18 122,50

Reduksjon i gebyret for hjemmekompostering er på 1063,75 kroner.

Reduksjon i gebyret hvis du har sambruk av beholder med annen er på 291,87 kroner.

Ekstra sekk for restavfall

Svart søppelsekk med rød skrift til restavfallDet er mulig å kjøpe sekk til levering av ekstra restavfall. Denne sekken settes ved siden av restavfallsdunken når du har tømming av restavfall. Sekkene får du kjøpt på kommunenes servicekontorer. Sekken har rød skrift, og renovatøren tar bare med denne typen sekk ved tømming hjemme. 

 

Pris per sekk er 77,87 kroner.

Pris for hytte og fritidsrenovasjon

Hamar renovasjonsgebyr 2020

Størrelse restavfallsdunk Pris
Liten (80 liter) 2235,-
Middels (140 liter) 3450,-
Stor (240 liter) 5175,-
Ekstra stor (370 liter)

8225,-

Ekstra ekstra stor (770 liter) 16 175,-

Reduksjon i gebyret for hjemmekompostering er 1065 kroner.

Ekstra sekk for restavfall

Svart søppelsekk med rød skrift til restavfallDet er mulig å kjøpe sekk til levering av ekstra restavfall. Denne sekken settes ved siden av restavfallsdunken når du har tømming av restavfall. Sekkene får du kjøpt på kommunenes servicekontorer. Sekken har rød skrift, og renovatøren tar bare med denne typen sekk ved tømming hjemme. 

 

Pris per sekk er 65 kroner.

Pris for hytte og fritidsrenovasjonStange renovasjonsgebyr 2020

Størrelse restavfallsdunk Pris
Liten (80 liter) 2650,-
Middels (140 liter) 3975,-
Stor (240 liter) 5538,75
Ekstra stor (370 liter) 10 070,-
Ekstra ekstra stor (770 liter) 18 276,25

Reduksjon i gebyret for hjemmekompostering er 1416,25 kroner.

Ekstra sekk for restavfall

Svart søppelsekk med rød skrift til restavfallDet er mulig å kjøpe sekk til levering av ekstra restavfall. Denne sekken settes ved siden av restavfallsdunken når du har tømming av restavfall. Sekkene får du kjøpt på kommunenes servicekontorer. Sekken har rød skrift, og renovatøren tar bare med denne typen sekk ved tømming hjemme.  

 

Pris per sekk er 62,50 kroner.

Pris for hytte og fritidsrenovasjonLøten renovasjonsgebyr 2020

Størrelse restavfallsdunk Pris
Liten (80 liter) 2683,75
Middels (140 liter) 4407,50
Stor (240 liter) 5577,50
Ekstra stor (370 liter) 9926,25
Ekstra ekstra stor (770 liter) 15 515,-

Reduksjon i gebyret for hjemmekompostering er 1218,75 kroner.

Ekstra sekk for restavfall

Svart søppelsekk med rød skrift til restavfallDet er mulig å kjøpe sekk til levering av ekstra restavfall. Denne sekken settes ved siden av restavfallsdunken når du har tømming av restavfall. Sekkene får du kjøpt på kommunenes servicekontorer. Sekken har rød skrift, og renovatøren tar bare med denne typen sekk ved tømming hjemme. 

 

Pris per sekk er 72 kroner.

Pris for hytte og fritidsrenovasjonFant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?