Organisering

Organisajonskart hvor kommuene Ringsaker, Stange, Løten og Hamar står øverst, og under der representantskap, så styret, og så Sirkula

Sirkula er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.

Sirkulas representantskap

Representantskapet er Sirkulas øverste organ. Representantskapet består av 8 medlemmer, med to fra hver eierkommune.

Disse utgjør Sirkulas representantskap fra mars 2016 til 2019 (eierandel i parentes):

Ringsaker (41 %)

Odd-Hermann Roel Børke - representantskapets ordfører
Anita Ihle Steen

Hamar (30 %)

Einar Busterud
Katrine Aalstad 

Stange (21 %)

Nils A. Røhne
Aasa Gjestvang

Løten (8 %)

Bente Elin Lilleøkseth
Kjell Ingar Olsen

Styre

Styret består av 7 medlemmer med personlige varamenn valgt av representantskapet. Valgperioden er fire år. For 2016-2020 utgjør disse styret i Sirkula:

Nina Myren Sortehaug, styreleder
Kristen Bartnes
Kristin Børresen
Geir Thomassen 
Ingrid Nytun Christie 
Pierre Johannisson, ansattvalgt
Kristin Amundsen, ansattvalgt

Sirkulas visjonen 

Sirkulas visjon er:

«Vi gir alt avfall høyere verdi».

 Kontaktinfo ansatte

Sirkulas datterselskaper

Sirkula Næring AS

Sirkula Næring AS utvikler tomt på Gålåsholmen ved Hamar, og eier tomten via Sirkula Næring Tomteselskap AS. Tomten rommer i dag et hageavfallsmottak for husholdningene, primært i Hamar, samt produksjon av kompost og jord fra biomasse fra Hias sitt renseanlegg og hageavfall fra Sirkulas gjenvinningsstasjoner. Jorden selges på gjenvinningsstasjoner og direkte fra anlegget ved større bestillinger. Jordproduksjon er et eksempel på hvordan avfall kan gi nye kortreiste produkter til bruk for private, offentlige etater og næringsliv.

På tomten er det planlagt etablering av en kretsløpspark og hovedkontor for Sirkula IKS sin administrasjon. Gjennom å etablere en kretsløpspark hvor
mer av det som nå går som avfall på gjenvinningsstasjonene enten blir brukt på nytt som det er, reparert eller materialgjenvunnet, vil kretsløpsparken bli et viktig bidrag i regionens arbeid med å ta vare på jordas ressurser.

En fyllestasjon for biogass ligger også på tomten på Gålåsholmen. Renovasjonsbilene som kjører for Sirkula fyller i dag biogass på denne stasjonen. Det er også mulig for privatbilister å fylle biogass der.

Heggvin Alun AS

Heggvin Alun AS eies 100 prosent av Sirkula IKS. Selskapet tar imot og drifter et deponi på Heggvin for masser/bergarter som inneholder alunskifer og andre typer svartskifer med høyt sulfidinnhold. Slike typer masser er det mye av i Hedmark.

Det er lovpålagt at alunskifer og andre masser med syredannende potensiale skal behandles særskilt ved utgravinger. Årsaken er at det kan være radioaktivt, og det kan ved avrenning skille ut høye konsentrasjoner av tungmetaller og radioaktive stoffer i miljøet. Slike masser må derfor leveres til godkjent deponi.

Heggvin Alun AS har tillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens Strålevern til mottak av slike masser på deponiet på Heggvin.

Mjøsanlegget AS

Mjøsanlegget er det regionale behandlingsanlegget
for matavfall som har vært i drift siden år 2000. På anlegget gjøres matavfallet
om til drivstoff av biogass, kompost til jordproduksjon
og våtgjødsel til landbruket. Sirkula har vært på eiersiden siden starten, og eier i dag 30,3 prosent av Mjøsanlegget på Lillehammer. Andre eiere er renovasjonsselskapene GLØR IKS, Horisont Miljøpark IKS, SØIR IKS og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.

Medlem i NCE Heidner Biocluster

Sirkula er medlem av NCE Heidner Biocluster; Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Hensikten med næringsklyngen er å forsterke verdiskapingen og bidra til at medlemmer blir globalt attraktive innen sine nisjer gjennom samarbeid, kunnskapsheving og innovasjon.

 

Heidner-klyngen fikk i 2018 NCE-status (Norwegian Centres of Expertise). Det gir økt grunnlag for forskning og samarbeid innen innovative, bærekraftige løsninger, også på avfallsområdet som Sirkula er en del av. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?