Gir gass med biogass

Fylling av biogass på renovasjonsbil via pumpe for biogass

De gule renovasjonsbilene som henter avfall hos deg, har siden 2017 kjørt på miljøvennlig biogass. Biogassen er laget av matavfall fra Mjøsregionen og den faste delen av avløpet som skilles ut på Hias sitt renseanlegg.

Det er en stor miljøgevinst ved å bruke drivstoff som er laget av potetskrell, epleskrotter og bæsj fra Hedmarken, kontra olje som brukte millioner av år på å dannes langt ute i Nordsjøen.

Klimanøytralt drivstoff

Biogassen er klimanøytral. Den dannes naturlig når organisk materiale råtner og nedbrytes.

Tidligere ble denne gassen brukt til oppvarming og strøm på matavfallsanlegget og renseanlegget. Nå er det utviklet metoder for å rense gassen slik at den kan bli drivstoff som erstatter fossil olje.

Bra for helsa

Ifølge Ruter som kjører bussene på biogass i Oslo, gir biogass 40 prosent lavere utslipp av helseskadelige nitrogenoksier, 80 prosent lavere utslipp av partikler og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO₂. En gassmotor støyer 50 prosent mindre enn dieselmotoren. Eksos fra biogass er så og si luktfri, siden biogass er renset for svovel og andre skadelige stoffer.

Blid dame puster inn luft i naturen
Ren luft er bra for kropp og helse. Foto: iStockphoto.com/antoniogulliem

I tillegg til biogass gjøres matavfallet fra Hedmarken om til våtgjødsel som landbruket bruker til å lage ny mat, og forskjellige jordprodukter på Mjøsanlegget på Lillehammer. 

Det lages årlig biogass tilsvarende ca. 2,5 millioner liter diesel av matavfallet på Mjøsanlegget og 0,5 millioner liter diesel av avløpsvannet på renseanlegget til Hias.

Fyllestasjon for biogass på Gålåsholmen

På Gålåsholmen i Hamar har Sirkula bygget en fyllestasjon hvor en kan fylle biogassen som AGA er distributør og selger av. Renovasjonsbilene til Sirkula fylles der. Fyllestasjonen har kapasitet for også andre som er interessert i bruk av biogass som drivstoff.

5. januar 2017 arrangerte Sirkula et miniseminar på Olrud i Ringsaker om biogass og muligheter, og en av deltakerne ble da første privatbilist som fylte biogass på Gålåsholmen.

Fakta om biogass

  • Biogass dannes naturlig når matavfall og den faste delen av kloakken råtner
  • Råtnegassen på Mjøsanlegget i Lillehammer og Hias renseanlegg i Stange inneholder ca. 60 til 65 prosent metan, og den renses til 97 prosent metan for å ha drivstoffkvalitet
  • Det lages ca. 2,5 millioner normalkubikkmeter (Nm3) biogass til drivstoff per år på Mjøsanlegget og 0,5 millioner normalkubikkmeter (Nm3) på Hias renseanlegg. Det tilsvarer totalt ca. 3 millioner liter diesel.
  • Denne mengden kan holde ca. 145 busser på vegen årlig. 
  • Å lage drivstoff av biogassen på de to anleggene sparer miljøet for utslipp av 7740 tonn CO2-ekvivalenter per år
  • Biogass er klimanøytral fordi den allerede finnes i kretsløpet. Dermed tilføres ikke atmosfæren mer CO2 ved bruk enn hva som er tilfellet ved naturlig nedbrytning.
  • Biogass gir renere luft å puste i enn fossilt drivstoff, da eksosen fra den fri for nitrogenoksider og sotpartikler som skader helsa vår.
  • Sirkula har etablert fyllestasjonen for biogass på Gålåsholmen i Hamar, og gassen selges via AGA

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?