Besøk og skole

Naturskolen underviser elever

Vil du lære mer om miljø og avfall? Vi tilbyr mange muligheter.

Barnehage og barneskole

Vi samarbeider med Hamar Naturskole om undervisning rundt avfallshåndtering.

Barneskole og miljøvoktere

Vi oppfordrer alle skoler i Ringsaker, Stange, Løten og Hamar til å delta i prosjektet "Miljøvokter" i regi av Hamar Naturskole.

Prosjektet handler om å lære elever på 4. trinn bakgrunnen for sortering og hvordan de skal sortere i sitt klasserom, noe som er  en viktig del av læreplanen. Elevene blir ambassadører på sin skole for å bidra til bedre sortering.

Ta kontakt med Hamar Naturskole om din skole ikke har fått invitasjon til miljøvokter-prosjektet.

Barneskole og Mjøsrensken

Sirkula samarbeider også med Hamar Naturskole om den årlige Mjøsrensken/Strandrydding. hvor elver og strender rundt Mjøsa plukkes rene for søppel på våren, evt. høsten. 

Klima- og miljøaktiviter til barnehager

Hamar naturskole tilbyr klima- og miljøaktiviter til alle barnehagene i samarbeid med oss. Gjennom egne aktiviteter vil barna bli mer bevist på kildesortering, det å redusere avfallsproduksjonen, og barna vil få konkrete erfaringer med miljøtiltak i hverdagen. Vi ønsker at barna skal bli glad i naturen, gi dem gode og positive naturopplevelser. På denne måten vil barna få et ønske om å ta vare på naturen.

Naturskolen tilbyr ni ulike aktiviteter som barna i barnehagen kan være med på:

  1. Telle avfall
  2. Kildesortering
  3. Bildelotto
  4. Hva blir avfallet til
  5. Avfallsveggen
  6. Farlig avfallsdunk 
  7. Natursti
  8. Hva er i kassa?
  9. Avfallskoffert

Aktiviteten kan foregå enten i egen barnehage eller hos naturskolen i Aluvegen 42 i Hamar. 

Ta kontakt med Hamar naturskole på post@naturskolen.no

Ungdomsskole 

Hender som reparerer sykkelhjul

Vi har en jordklode med begrenset tilgang på råstoffer å lage alle ting av. Gode forbruksvaner, riktig håndtering av råstoffene og resirkulering av avfall er helt essensielt i en bærekraftig utvikling. Stikkord er ombruk, redesign, forbruk, miljøgifter, nye teknologier for resirkulering, sirkulær økonomi.

Vi inviterer alle 9. trinnsklasser i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker på ett dagsopplegg med bevisstgjøring og praktiske oppgaver rundt disse temaene i kretsløpsparken, deriblant fysisk resirkulering og sykkelreparering. Det foregår på senhøsten, og invitasjon sendes skolene. Ta kontakt med post@naturskolen.no om din 9. trinnsklasse ikke har mottatt invitasjonen.

Ønsker din skole å jobbe med avfall og bærekraft nå, finner dere filmer og opplegg på Loop miljøskole. Sirkula bidrar til utvikling av dette skolematerialet sammen med kommuner og andre avfallsselskap i resten av landet.

Videregående skole 

Vi har begrenset kapasitet til å ta imot videregående skoler om dagen. Men har din klasse lyst til å komme på besøk, send oss en e-post, så ser vi hva vi får til. Enn så lenge finner dere filmer og opplegg som Sirkula bidrar til utvikling av på Loop miljøskole.

PS - Sirkula samler inn kun avfall fra de private husholdningene, og ikke skoler, barnehager, sykehus e.l. som regnes som næringsavfall.

Gratis undervisningsmatriell

På miljøskolen til Loop finner du gratis undervisningsopplegg til både barnehage og elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. De har både trykket matriell, filmer og oppgaver og nettsider til mange forskjellige aktiviteter. 

Gå til miljøskole.no

Foredrag og møter

Miljø og avfall er et fint tema på møter, samlinger etc. Ta kontakt om du ønsker besøk eller innspill om tema fra oss.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?