Besøk og skole

Naturskolen underviser elever

Vil du lære mer om miljø og avfall? Vi tilbyr mange muligheter.

Barnehage og barneskole

Vi samarbeider med Hamar Naturskole om undervisning rundt avfallshåndtering.

Barneskole og miljøvoktere

Vi oppfordrer alle skoler i Ringsaker, Stange, Løten og Hamar til å delta i det gratis prosjektet "Miljøvokter" i regi av Hamar Naturskole.

Prosjektet handler om å lære elever på 4. trinn bakgrunnen for sortering og hvordan de skal sortere i sitt klasserom, noe som er  en viktig del av læreplanen. Elevene blir ambassadører på sin skole for å bidra til bedre sortering.

Ta kontakt med Hamar Naturskole om din skole ikke har fått invitasjon til det miljøvokter-prosjektet.

Barneskole og Mjøsrensken

Sirkula samarbeider også med Hamar Naturskole om den årlige Mjøsrensken/Strandrydding. hvor elver og strender rundt Mjøsa plukkes rene for søppel på våren, evt. høsten. 

Klima- og miljøaktiviter til barnehager

Hamar naturskole tilbyr gratis miljøaktiviter til alle barnehagene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten i samarbeid med oss. Gjennom egne aktiviteter vil barna bli mer bevist på kildesortering, det å redusere avfallsproduksjonen, og barna vil få konkrete erfaringer med miljøtiltak i hverdagen.

Vi ønsker at barna skal bli glad i naturen, gi dem gode og positive naturopplevelser. På denne måten vil barna få et ønske om å ta vare på naturen.

Naturskolen tilbyr ni ulike aktiviteter som barna i barnehagen kan være med på:

  1. Telle avfall
  2. Kildesortering
  3. Bildelotto
  4. Hva blir avfallet til
  5. Avfallsveggen
  6. Farlig avfallsdunk 
  7. Natursti
  8. Hva er i kassa?
  9. Avfallskoffert

Aktiviteten kan foregå enten i egen barnehage eller hos naturskolen i Aluvegen 42 i Hamar. 

Ta kontakt med Hamar naturskole på post@naturskolen.no

Ungdomsskole 

Hender som reparerer sykkelhjul

Vi har en jordklode med begrenset tilgang på råstoffer å lage alle ting av. Gode forbruksvaner, riktig håndtering av råstoffene og resirkulering av avfall er helt essensielt i en bærekraftig utvikling. Stikkord er ombruk, redesign, forbruk, miljøgifter, nye teknologier for resirkulering og det som kalles sirkulær økonomi.

Vi inviterer alle 9. trinnsklasser i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker på ett dagsopplegg med bevisstgjøring og praktiske oppgaver rundt disse temaene i kretsløpsparken, deriblant fysisk resirkulering og sykkelreparering.

Det foregår på høsten. Invitasjon sendes skolene. Ta kontakt med post@naturskolen.no om din 9. trinnsklasse ikke har mottatt invitasjonen.

Ønsker din skole å jobbe med avfall og bærekraft nå, finner dere filmer og opplegg på Loop miljøskole. Sirkula bidrar til utvikling av dette skolematerialet sammen med kommuner og andre avfallsselskap i resten av landet.

Videregående skole 

Vi har to opplegg som tilbys gratis til alle videregående skoler i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten: 

1. Mobiltelefonens tilslørte hemmeligheter

Et praktisk og engasjerende undervisningsopplegg på 90 minutter som handler om en uunnværlig del av hverdagen, nemlig mobiltelefonen.

Når og hvor: Uke 4, 5, 6, 7 i 2024 hos oss i kretsløpsparken (Holmefaret 16, 2320 Furnes).

Elevene utfordres til å tenke igjennom ulike problemstillinger og løse oppgaver knyttet til mobiltelefonens komplette reise. Temaet setter telefonen inn i et globalt og miljørelatert perspektiv med tanke på utvinning av essensielle bestanddeler, produksjon, transport, eget bruk og hvorfor riktig avfallshåndtering av dette produktet er så ekstremt viktig.

Målet med opplegget er at elevene skal bli bevisst sitt eget forbruk av småelektronikk og hvilke konsekvenser denne industrien har for mennesker og miljøet. Undervisningsopplegget fokuserer på elevenes eget ansvar som forbrukere og hva hver enkelt kan gjøre for å minske klimaavtrykket.

Det er utviklet både for- og etterarbeid tilknyttet undervisningsopplegget, som gjør at elevene vil møte godt forberedt og ha et bedre grunnlag for refleksjon i etterkant.

Vitensenteret Innlandet står for den praktiske gjennomføringen av undervisningsopplegget. Det er et begrenset antall undervisningstimer. Det blir derfor førstemann til mølla på påmelding!

Påmelding mobilopplegg

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2023

2. Har det noe å si hva jeg har på meg?

Et 45 minutter langt undervisningsopplegg om de miljømessige og etiske utfordringene med dagens raske motesystem. Passer elever på VG2 og 3.

Når og hvor: Uke 14, 15, 16 i 2024 på din skole.

Elevene bevisstgjøres sitt eget klesforbruk i dette opplegget. Hvordan kan de finne ut hva de har på seg, hvor plaggene er laget og hvilke alternativer som finnes til å kjøpe nye klær.

Vi tar utgangspunkt i hva elevene har funnet ut hjemme. Hvorfor blir noen plagg aldri brukt, hvorfor blir plaggene du liker brukt mye? Er det noen felles kjennetegn her?

Forarbeid: For å få mest mulig ut av opplegget ønsker vi at lærer og elever gjør litt forarbeid før vi kommer til skolen. I hjemmelekse ønsker vi at elevene kartlegger klesskapet sitt. Kan de si noe om hvor mange plagg de eier? Hvor mange av disse plaggene brukes jevnlig og hvor mange brukes så og si aldri?

Vi ser på merkelappene som er på klærne til elevene, hva er klærne laget av? Hvor mange har på seg plast? Visste de det? Hva er forskjell på natur- og plastmateriale? Og hvor er plaggene produsert?

Elevene vil også få kunnskap om skyggesiden til dagens klesproduksjon for å kunne ta bedre og mer bevisste valg i hverdagen.  Derfor vil undervisningsopplegget også inneholde: introduksjon til den historiske utviklingen av tekstilindustrien, miljøutfordringer som er forårsaket av dagens produksjonsmetoder og hvordan dagens overforbruk har konsekvenser for ressursbruk, klimagassutslipp og forurensing.

Organisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH) står for det praktiske undervisningsopplegget ute på skolene. Det er begrenset antall undervisningstimer vi tilbyr, så også her det førstemann til mølla! Skolene kan velge å samle flere klasser i auditoriet/gymsal, eller melde på en og en klasse.

Påmelding til Mai-Britt Vestergaard i FIVH, tlf: 46 12 08 59, e-post: mai-britt@framtiden.no

Påmeldingsfrist: 1. november 2023.

Ønsker din skole å jobbe med avfall og bærekraft nå, finner dere filmer og gratis opplegg på Loop miljøskole.

Gratis undervisningsmatriell

På miljøskolen til Loop finner du gratis undervisningsopplegg som vi har bidratt til å utvikle til både barnehage og elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Du finner både trykket matriell, filmer, oppgaver og nettsider til mange forskjellige aktiviteter. 

Gå til miljøskole.no

Foredrag og møter

Miljø og avfall er et fint tema på møter, samlinger etc. Ta kontakt om du ønsker besøk eller innspill om tema fra oss.

PS - Sirkula samler inn kun avfall fra de private husholdningene, og ikke skoler, barnehager, sykehus e.l. som regnes som næringsavfall.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?