Hytte og fritidsbolig

Containere til hytterenovasjon

Sirkula har ansvar for den kommunale renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommune.

Løsningene som er valgt for hytter og fritidsboliger varierer etter beliggenhet og infrastruktur. Noen steder er det kun utplassert restavfallcontainere. Andre steder er det returpunkt med sorteringsløsning, og noen har egen avfallsbeholder. Der det er tilrettelagt for det, skal avfallet sorteres. Møbler og andre ting som det ikke finnes avfallsbeholder eller container til, skal leveres på en av våre gjenvinningsstasjoner

På Sjusjøen er det bom inn til returpunktet for å unngå at ordningen misbrukes av andre enn hytteeierne som betaler for løsningen.

Betaling og renovasjonsgebyr

Årsaken til at fritidsrenovasjon er lovpålagt, er for å unngå forurensing og utslipp av skadelige miljøgifter i naturen, og samtidig sørge for at jordklodens råstoffer resirkuleres.

Renovasjonsgebyret får du fra kommunen hvor du har hytte. 

Priser i 2023 for hytte- og fritidsrenovasjon

Alle priser er inklusiv moms

Ringsaker

Gjelder fritidsboliger tilknyttet kommunal ordning. Fra 2020 har kommunen endret fra fire kategorier til en felles.

Pris per hytte og år inkl. mva.: 1913,- kroner

Hamar 

Gjelder fritidsboliger innsamlet langs kommunal rute (inkludert liten størrelse -80 liter restavfallsdunk ). Fra 2020 har Sirkula overtatt renovasjonsordningen for Vang Almenning.

Pris per hytte og år inkl. mva.: 1656,- kroner

Stange

Gjelder fritidsboliger tilknyttet kommunal ordning.

Pris per hytte og år inkl. mva.: 1736,25 kroner

Løten 

Denne prisen gjelder for alle fritidseiendommer i Løten.

Pris per hytte og år inkl. mva.: 1113,75 kroner

Hva gebyret dekker

Gebyrene vedtas av kommunen hvor hytta/fritidsboligen står, og er basert på selvkost. Det betyr at en skal betale for det tjenesten koster, verken mer eller mindre. Verken Sirkula eller kommunen har lov til å tjene eller tape på gebyret.

Alle eiere av hytter og fritidsboliger må betale gebyr uavhengig av hvor mye eiendommen benyttes gjennom året.

Renovasjonsgebyret for fritidsbolig gir fri tilgang til alle Sirkulas gjenvinningsstasjoner, med de priser og leveringsbetingelser som gjelder der. På gjenvinningsstasjonen får du levert avfallstyper som det ikke er tilrettelagt for i de fleste hytteområder, som f. eks. farlig avfall.

På Budor i Løten er det mulig å levere matavfall fra hytta. Poser til å ha matavfallet finner du på returpunktet.

Ny utforming i Ringsaker

Det er fremmet forslag om ny utforming av renovasjonsløsningene for fritidsboliger i Ringsaker kommune.  Forslaget er til behandling i Ringsaker kommune.

Full container?

Er containeren du skal levere i full, ber vi deg ringe vakttelefonnummeret som står på containeren å melde fra slik at den blir tømt. Er det ikke oppført telefonnummer på container, meld fra til oss i Sirkula

Bom og tilgang til returpunkt på Sjusjøen

Returpunkt på Sjusjøen med flere avfallscontainere for ulike typer avfall

For at hytteierne ikke skal betale for annet avfall enn fra dem selv, er det bom inn til returpunktet på Sjusjøen. Bommen åpnes med en brikke, som holdes mot en kodeboks ved innkjøringa. Bommen åpnes automatisk ved utkjøring. 

Låsbrikke som holdes foran svart boks som leser brikken

Mangler du brikke?

Hver hytteier har fått utdelt to brikker. Brikkene er registrert på hytteierne personlig, og skal ved kjøp og salg av hytte, følge hytteeier.

Bombrikkene ble sendt hytteierne på Sjusjøen (Ringsaker kommune) i 2014. Den ble sendt til hytteiernes hjemmeadresse.

Har brikken blitt borte, ta kontakt med oss på tlf 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no.

Det koster 200,- for å få ny brikke, som dekker kostnad for brikken, administrering og frakt.

Hvor ligger returpunkt på Sjusjøen

Returpunktet på Sjusjøen ligger nedenfor den sørlige innkjøringen til Rømåsen.

Veibeskrivelse

Dette kan leveres på Sjusjøen

På returpunktet på Sjusjøen kan trevirke, metall, glass- og metallemballasje, EE-avfall, papir, papp, farlig avfall og restavfall leveres sortert fra hyttene.

For å levere i conteinerne for farlig avfall, EE-avfall og store hvitevarer må du bruke bombrikken din. Disse conterinene er sikret med lås for at avfall med miljøgifter har sikker levering og oppbevaring.

Lås og brikkeåpner farlig avfall-conteiner

I containeren for farlig avfall leverer du slik:

 • Maling settes i paller med kam
 • Spillolje i kanner settes i pall med karm
 • Aerosoler (spraybokser) legges i fat
 • Fugeskum/isocyanater legges i fat
 • Løsemidler legges i pall med karm
 • Bekjempningsmidler legges i pall med karm
 • Rengjøringsmidler legges i pall med karm
 • Drivstoff kanner legges i fat
 • Herdere legges i røde bokser
 • Brannslukkere legges i pall med karm

I containeren for EE-avfall leverer du slik:

 • Batterier legges i røde bokser
 • Blybatterier legges i grønn boks
 • Lysstoffrør legges i esker
 • Lyspærer legges i røde bokser
 • EE avfall legges i avfallsbeholder
 • Hvitevarer settes løst på gulvet

Avfall fra bedrifter skal ikke leveres på Sjusjøen, men gå via ordninger for næringsavfall.

Avfall fra private husholdninger som ikke har hytte på Sjusjøen, leveres gjenvinningsstasjonen f. eks i Moelv eller Brumunddal om en bor i Ringsaker, og til Roverudmyra miljøpark i Lillehammer om en bor i Lillehammer kommune.

Lovgrunnlag for hytterenovasjon

Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.»

Sirkula er delegert ansvar for innsamling av avfall fra fritidsboliger fra kommunene. 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?