Hytte og fritidsbolig

Containere til hytterenovasjon

Sirkula har ansvar for den kommunale renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommune.

Unntaket er hytter i Vang almenning.

Løsningene som er valgt for hytter og fritidsboliger varierer etter beliggenhet og infrastruktur. Noen steder er det kun utplassert restavfallcontainere. Andre steder er det returpunkt med sorteringsløsning, og noen har egen avfallsbeholder. Der det er tilrettelagt for det, skal avfallet sorteres.

På Sjusjøen er det bom inn til returpunktet for å unngå at ordningen misbrukes av andre enn hytteeierne som betaler for løsningen.

Betaling og renovasjonsgebyr

Årsaken til at fritidsrenovasjon er lovpålagt, er for å unngå forurensing og utslipp av skadelige miljøgifter i naturen, og samtidig sørge for at jordklodens råstoffer resirkuleres.

Renovasjonsgebyret får du fra kommunen hvor du har hytte. 

Priser i 2019 for hytte- og fritidsrenovasjon

Alle priser er inklusiv moms

Ringsaker

Pris er per hytte og år 

Kategori Type Pris inkl. mva.
0 Fritidseiendommer som benyttes til bolig 2498,75
1 Eiendommer med vann og avløps/septikordning 1763,75
2 Eiendommer uten vann og kloakk 1163,75
3 Eiendommer i områder med lavere tilgjengelighet 820,-

Ta kontakt med Ringsaker kommune for spørsmål rundt kategori.

Hamar 

Gjelder fritidsboliger innsamlet langs kommunal rute (inkludert liten størrelse -80 liter restavfallsdunk ).

 Pris per hytte og år inkl. mva.  1000 kroner


Stange

Gjelder fritidsboliger tilknyttet kommunal ordning

Pris per hytte og år inkl. mva. 1600 kroner

Løten 

Gjelder fritidsboliger i området sør for Riksveg 25 (3 returpunkter for fritidsrenovasjon i området rundt Rokosjøen).

Pris per hytte og år inkl. mva. 1468,75 kroner

Hva gebyret dekker

Gebyrene vedtas av kommunen hvor hytta/fritidsboligen står, og er basert på selvkost. Det betyr at en skal betale for det tjenesten koster, verken mer eller mindre. Verken Sirkula eller kommunen har lov til å tjene eller tape på gebyret.

Alle eiere av hytter og fritidsboliger må betale gebyr uavhengig av hvor mye eiendommen benyttes gjennom året.

Renovasjonsgebyret for fritidsbolig gir fri tilgang til alle Sirkulas gjenvinningsstasjoner, med de priser og leveringsbetingelser som gjelder der. På gjenvinningsstasjonen får du levert avfallstyper som det ikke er tilrettelagt for i de fleste hytteområder, som f. eks. farlig avfall.

Full container?

Er containeren du skal levere i full, ber vi deg ringe vakttelefonnummeret som står på containeren å melde fra slik at den blir tømt. Er det ikke oppført telefonnummer på container, meld fra til oss i Sirkula

Bom og tilgang til returpunkt på Sjusjøen

Returpunkt på Sjusjøen med flere avfallscontainere for ulike typer avfall

For at hytteierne ikke skal betale for annet avfall enn fra dem selv, er det bom inn til returpunktet på Sjusjøen. Bommen åpnes med en brikke, som holdes mot kodeboks ved innkjøring. Bommen åpnes automatisk ved utkjøring.

Låsbrikke som holdes foran svart boks som leser brikken

Hver hytteier får utdelt to brikker. Brikkene er registrert på hytteierne personlig, og skal ved kjøp og salg av hytte, følge hytteeier.

Bombrikkene ble sendt hytteierne på Sjusjøen (Ringsaker kommune) i 2014. Den ble sendt til hytteiernes hjemmeadresse.

Har brikken blitt borte, ta kontakt med oss på tlf 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no.

Det koster 150,- for å få ny brikke, som dekker kostnad for brikken, administrering og frakt.

Hvor ligger returpunkt på Sjusjøen

Returpunktet på Sjusjøen ligger nedenfor den sørlige innkjøringen til Rømåsen.

Veibeskrivelse

Dette kan leveres på Sjusjøen

På returpunktet på Sjusjøen kan trevirke, metall, glass- og metallemballasje, EE-avfall, papir, papp, farlig avfall og restavfall leveres sortert fra hyttene.

Avfall fra bedrifter skal ikke leveres på Sjusjøen, men gå via ordninger for næringsavfall.

Avfall fra private husholdninger som ikke har hytte på Sjusjøen, leveres gjenvinningsstasjonen f. eks i Moelv eller Brumunddal om en bor i Ringsaker, og til Roverudmyra miljøpark i Lillehammer om en bor i Lillehammer kommune.

Lovgrunnlag for hytterenovasjon

Forurensningslovens § 30 sier at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) om forurensningsloven presiserer i kap 2.6.2 at «Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.»

Sirkula er delegert ansvar for innsamling av avfall fra fritidsboliger fra kommunene. 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?