Lover, regler og avfallsplan

Renovasjon for husholdninger og hytter gjennomføres på grunnlag av renovasjonsforskriften, avfallsplanen som er vedtatt av Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune og renovasjonteknisk norm.

Renovasjonsforskriften

Renovasjonsforskriften er grunnlaget for hvordan Sirkula utfører renovasjonen for sine eierkommuner. Den handler om dine og våre rettigheter og plikter. 

Renovasjonsforskriften for Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune (Lovdata)

Avfallsplan 2021-2030

Avfallsplanen inneholder kommunenes mål for avfallshåndtering, og hvordan det skal jobbes/strategi for å nå målene. Plandokumentet inneholder mål, hovedstrategier og de viktigste vurderinger bak disse. Det er angitt mål innenfor perspektivene miljø, kunde og økonomi.

Avfallsplan 2021-2030
Ringsaker-Hamar-Stange-Løten

Renovasjonsteknisk norm

Her er renovasjonsteknisk norm, som er delt i to deler:

Renovasjonsteknisk norm_AdmBestemmelser.pdf

Renovasjonsteknisk norm_Krav.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?