Slik sorterer du farlig avfall

Rundt, rødt symbol med bensinkanne og malingsspann

Havner ting som inneholder farlige stoffer i feil gjenvinningsprosess, risikerer en at miljøgifter havner ut i naturen og lufta vi puster inn. Derfor er det superviktig at farlig avfall kastes riktig.

Er du i tvil om noe har farlige stoffer i seg, lever det på gjenvinningsstasjonen for sikkerhets skyld. Bruk den røde boksen du har fått utlevert aktivt til å oppbevare mindre ting for levering.

Skriv inn det du vil kaste i feltet under for svar:

Bilde av rød beholder for farlig avfall

Tommel opp på grønn bakgrunn Dette kan du levere i farlig avfall:

 • Batterier. Husk å tape over polene på småbatterier.
 • Lyspærer og lysrør
 • Impregnert trevirke
 • Maling, løsemidler, sparkel og lakk
 • Bilprodukter som spillolje og oljefilter
 • Plantevernmidler
 • Spraybokser og gass
 • Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk og kraftvask
 • Gradestokker og termometer
 • Batterier og bilbatterier
 • Brannslukningsapparater
 • Gulvbelegg
 • Asbest - slik gjør du det:


 • Vinduer med PCB eller klorparafiner

Slik gjenvinnes

Rundt, rødt symbol med batteri

Bil- og småbatterier

Batterier kan inneholde farlige stoffer og må gjenvinnes for seg. Det skjer via Batteriretur hvor syren i dem gjøres om til kjemiske salter som gjenbrukes. Metallene gjenbrukes hvor f. eks. bly brukes i nye blybatterier, kobber, nikkel, sink og kobolt i metallindustrien. Eventuell plast rundt batterier blir både nye plastprodukter og noe energigjenvinnes.

Husk å teipe polene på småbatteri før oppbevaring.

 

Rundt, rødt symbol for lyspærer

Lyspærer og lysrør

Lyspærer og lysstoffrør inneholder ofte farlige stoffer som f. eks. kvikksølv, bly, arsen som gjør at de må behandles spesielt ved gjenvinning hos Renas. De farlige stoffene tas ut for seg, og glass og metaller gjenbrukes til f. eks nye skumglass og metallprodukter. Eventuell plast energigjenvinnes.

Rødt symbol for lakk, lim, maling, symbolisert med malingsspann

Maling, whitesprit, lim og lakk

Maling, løsemidler etc. inneholder farlige stoffer som må sorteres og spesialbrennes i egne ovner slik at de farlige stoffene ikke skader helsa vår eller naturen.

Dette avfallet sendes til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for viderebehandling. 

Symbol for oljefilter

Spillolje

Spillolje og annen olje resirkuleres til nye oljeprodukter via Norsk Gjenvinning.

Rødt symbol for plantevernmidler med bilde av plantevernmidler

Plantevern- og insektsmidler

Plantevernmidler og insektsmidler inneholder farlige stoffer som må sorteres og spesialbrennes i egne ovner slik at de farlige stoffene ikke skader helsa vår eller naturen.

Dette avfallet sendes til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for videre behandling i både Norge og utlandet. 

Rødt symbol for sprayboks med bilde av gassdrevet sprayboks

Spray- og gassbokser

Spraybokser og andre bokser/flasker med gass er eksplosive og må behandles for seg hvor gass brennes i eget trykkammer.

Metallet i spraybokser blir kvernet i Norge og Sverige, og gjenbrukes til nye metallprodukter. Innholdet går til forbrenning av både farge og plast. 85 prosent av materialene i spraybokser gjenvinnes. Farge og plast (15 %) brennes og energien utnyttes. 

Spray og gassbokser behandles av Norsk Gjenvinning.

Rundt, rødt symbol

Impregnert trevirke

Impregnert trevirke inneholder farlige stoffer som kan skade både helsa vår og miljøet om det havner i lufta eller naturen. Det må derfor spesialbrennes i egne ovner som ikke slipper ut de farlige stoffene. En får da ut varmen fra virket, og asken må legges på spesielle deponier( fylling) som hos NOAH på Langøya.

Trevirke fra Hedmarken sendes til Geminor som formidler blant annet til anlegg på Kirkenær og i Sverige

Rundt, rødt symbol med gulvbeleggrull

Gulvbelegg

Gulvbelegg inneholder farlige stoffer  som gjør at det må brennes i spesialovner, og asken legges på deponi/fylling.

Sirkula sender gulvbelegg til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for videre behandling. 

Rødt symbol for vindu med PCB-avfall med bilde av vindu

Vindu med klorparafiner

Vinduer som inneholder klorparafiner må behandles spesielt så de farlige stoffene ikke havner i lufta vi puster inn eller naturen. Slike ruter behandles hos Norsk gjenvinningGlasset gjenvinnes til isolasjon, og rammene som inneholder klorparafiner blir destruert ved egne forbrenningsanlegg.

Rødt symbol for vindu med PCB-avfall med bilde av vindu

Vindu med PCB

PCB isolerglassruter inneholder farlige stoffer  som gjør at det behandles spesielt så de farlige stoffene ikke havner i lufta vi puster inn eller naturen. Slike ruter gjenvinnes hos Ruteretur

Glasset gjenvinnes til isolasjon, og trevirke blir brukt til brensel. Det farlige stoffet PCB må destrueres i egne spesialovner, og asken legges på deponi/fylling.

Rundt symbol med elektrisk støpsel

Elektrisk og elektronisk avfall

Alle ting som går på strøm, enten i form av batterier eller stikkontakt, inneholder som regel farlige stoffer som må behandles spesielt.

Elektronikken du leverer på gjenvinningsstasjonen, som ikke kan repareres og gjenbrukes via Resirkulas butikker, distribueres via returordningen Renas til behandlingsanlegg i Norge og Sverige. Hos disse finsorteres, knuses og skilles elektronikken i ulike materialtyper.

Metaller og glass gjenbrukes til nye produkter. Plast som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, må destrueres i egne spesialovner.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?