Levering av asbest

Asbest innpakket i to lag plast og gjenteipet

Asbestholdig avfall regnes som farlig avfall. Det må håndteres spesielt, og leveres på Heggvin.

Asbest (eternitt) er helsefarlig ved innånding. Det kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Det er derfor spesielle regler når du skal håndtere og levere det til oss. 

Hva inneholder asbest?

Fra rundt 1920 til asbestforbudet kom i 1985 ble asbest og asbestholdige materialer brukt til en rekke formål i mange typer bygg. Vær derfor ekstra obs når du renoverer hus f. eks. ved fjerning av fasadeplater, kapping av rør o.l. 

Mer eksakt om hvor du kan finne asbest (Arbeidstilsynet) 

Beskyttelsesklær og støvmaske

Når du håndterer asbest, er det viktig at du bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Lever dette utstyret innpakket i tett pose sammen med asbesten etter bruk.

Levering av asbest

Sirkula tar imot asbest på Heggvin. Ved veldig små mengder (f. eks. verandakasse, biter), kan du levere på gjenvinningsstasjonene. Henvend deg alltid til betjeningen hvis du skal levere asbest. 

Vi tar kun imot asbest som er pakket inn forskriftsmessig slik:

  • Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast. Plasten skal være rundt hele stabelen, også under (men uten å pakke inn pallen under). På Heggvin får du også kjøpt egne bigbager til å pakke inn asbesten med.
  • Alle skjøter og bretter skal være teipet med sterk teip.
  • Det skal være tydelig merket "asbest".
  • Asbest skal leveres på pall. Vi håndterer asbest med hjullaster eller gaffeltruck for å sikre at våre ansatte ikke blir utsatt for asbeststøv.

Hva blir det til?

Asbest er ikke miljøfarlig når det ligger i ro. Det graves ned på deponiet på Heggvin som er godkjent for dette formålet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?