Om Sirkula IKS

Sirkula IKS tar hånd om avfallet for de private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune.

Sirkula IKS var tidligere en del av Hias IKS, men ble skilt ut som eget selskap som ble stiftet den 17. mars 2016, og registert i Brønnøysundregisteret 30. mars 2016.

Sirkula IKS eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. IKS står for at vi er interkommunalt selskap. Selskapet utfører avfallstjenesten på oppdrag fra sine eierkommuner.

Sirkula sørger for at avfallet fra de ca. 41 000 hustandene på Hedmarken blir håndtert og behandlet forsvarlig videre. Vi følger internasjonal og nasjonal politikk når det gjelder overordnet håndtering av avfallet. Avfallsplanen sier mer om hvordan avfallet skal håndteres i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. 

Fra 2019 er det 91 ansatte i Sirkula som henter avfall hjemme hos husholdningene, og drifter fem gjenvinningsstasjoner, Heggvin avfallsanlegg og Gålåsholmen mottak for hageavfall. 

Sirkulas representantskap

Eierene kontroller hvordan Sirkula gjør jobben sin gjennom et representantskap bestående av 8 medlemmer. Det er to medlemmer fra hver eierkommune, og begge er faste medlemmer av formannskapet i sin kommune. Ved avstemning har hver kommunes stemme en vekt tilsvarende kommunens andel av selskapet. For å være gyldig må et vedtak ha tilslutning fra minst to kommuner.

Disse utgjør Sirkulas representantskap fra mars 2016 til 2019 (eierandel i parantes):

Ringsaker (41 %)
Odd-Hermann Roel Børke - ordfører rep.skap
Anita Ihle Steen

Hamar (30 %)
Katrine Aalstad
Geir Byberg

Stange (21%)
Nils A. Røhne
Aasa Gjestvang

Løten (8 %)
Bente Elin Lilleøkseth
Kjell Ingar Olsen


Sirkula sitt styre

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 er eiervalgte og 2 er ansattvalgte:

Nina Myren Sortehaug - styreleder
Arne Olav Loeng - nestleder
Karianne Eide Longva
Kristin Børresen
Harald Romstad (†)
Terje Dahl (ansattvalgt)
Britt Solvår Morken (ansattvalgt)
 

Renovasjonshistorien på Hedmarken

Her er historien rundt renovasjon for private husholdninger på Hedmarken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?