Om Sirkula IKS

Sirkula IKS tar hånd om avfallet for de private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune.

Sirkula IKS eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. IKS står for at vi er interkommunalt selskap. Selskapet utfører avfallstjenesten på oppdrag fra sine eierkommuner.

Sirkula sørger for at avfallet fra de ca. 44 700 hustandene på Hedmarken blir håndtert og behandlet forsvarlig videre. Vi følger internasjonal og nasjonal politikk når det gjelder overordnet håndtering av avfallet.Avfallsplanen sier mer om hvordan avfallet skal håndteres i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. 

Sirkula IKS var tidligere en del av Hias IKS, men ble skilt ut som eget selskap som ble stiftet den 17. mars 2016, og registert i Brønnøysundregisteret 30. mars 2016.

I 2023 er det 105  ansatte i Sirkula som henter avfall hjemme hos husholdningene, drifter fem gjenvinningsstasjoner, Heggvin avfallsanlegg og Resirkula som er vårt ombrukskonsept med bla. senter for ombruksbutikker. 

Sirkulas organisering 

Sirkulas miljøpolitikk

Sirkula er en miljøsertifisert bedrift etter ISO:14001 . Se også vår miljørapport.

Vår miljøpolitikk:

  • Sirkula skal være en miljøbevisst bedrift
  • Sirkula skal anvende teknologi, organisatoriske løsninger og kompetanseutvikling for kontinuerlig å kunne redusere vårt miljømessige fotavtrykk
  • Kvaliteten på produkter og tjenester skal ligge innenfor egne og myndighetspålagte krav, og være basert på miljø- og kostnadseffektive løsninger
  • Sirkula skal ha et ledelsessystem for miljø
  • Sirkula skal fastsette miljømål i henhold til selskapets bærekraftsstrategi

Miljø og samfunnsansvar hos oss

Etiske krav til leverandører

Sirkula er bevisst sitt sosiale ansvar både for samfunn og miljø. For å sikre sosial ansvarlighet for arbeidstakerne som deltar i produksjonen av de produkter som leveres til Sirkula, har vi etiske retningslinjer som leverandørene våre må følge. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?