Sortering av avfall

Mange symboler med avfallstyper

Skriv inn det du lurer på hvordan skal kastes i feltet under, og velg eventuelt kommunen du bor i. Slik får du enkelt svar.

Her har du en forenklet sorteringsguide til å skrive ut. Den finnes også på 20 ulike språk.

Ved å sortere avfallet ditt riktig, gjør du en viktig og god handling for miljøet du selv puster og lever i, og miljøet til barna som kommer etter oss. Derfor er best mulig sortering viktig:

  1. Du sørger for at ressursene i avfallet kan brukes til å lage nye ting. Slik spares råstoffene i naturen lenger til glede for neste generasjoner.
  2. Du unngår at ting med miljøgifter i seg kommer på avveie og skader helsa til mennesker og dyr og ødelegger naturen som vi lever i og av.

Her kan du lese mer om hva avfallet blir til.

Sortering av noen hovedtyper avfall

Matavfall

Plastemballasje

Papir

Glass- og metallemballasje

Restavfall

Ting som går på eller bruker strøm

Farlig avfall

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?