Serviceabonnement for personer med nedsatt funksjonsevne

Renovatør som triller fram dunk

Personer som ikke klarer å trille fram egen beholder på grunn av nedsatt funksjonsevne som f. eks. sykdom eller uførhet, kan søke om å få hentet avfallsbeholder inntil 30 meter fra offentlig veg uten tilleggskostnad.

Tjenesten gjelder for henting av matavfall, restavfall, plastemballasje, papir og glass-/metallemballasje inntil 30 meter inne på eiendommen din. 

Kritierier og saksgang

  • Det må foreligge en erklæring på nedsatt funksjonsevne fra lege.
  • Søknadsskjema sendes signert av den som eier eiendommen. Søknaden sendes i posten sammen med dokumentasjon.
  • Søknaden behandles av Sirkula.
  • Avslag kan begrunnes ved manglende legeerklæring, funksjonsfriske personer i husstanden eller at henteavstand er mer enn 30 meter.
  • Ved avstand på mer enn 30 meter må abonnenter i Løten, Stange og Hamar betale vanlig serviceabonnement for antall meter ut over 30 meter. I Ringsaker blir antall meter over 30 meter dekket av kommunen. 
  • Ved avstand på over 30 meter må abonnentene over på sekkerenovasjon
  • En klage på et vedtak skal vurderes av Sirkula. Saken kan deretter sendes til kommunens klageorgan vedlagt en uttalelse fra Sirkula.

 

Søknadskjema fritak nedsatt funksjonsevne.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?