Veien til nytt renovasjonsanlegg

Ved planlegging av ny avfallsløsning er den renovasjonstekniske veilederen det førende dokumentet:

Renovasjonsteknisk norm_DEL I .pdf

Renovasjonsteknisk norm_DEL II.pdf

Veileder for avfallsløsninger.pdf

Dimensjoneringstabell.pdf

Normtegninger.pdf

Her er saksgang og dokumenter du trenger:

1. Sende inn komplett renovasjonsteknisk plan (RT- plan)

Innhold i RT- planen skal tilpasses påkrevd dokumentasjon iht. Renovasjonsteknisk norm del II – renovasjonstekniske krav kapittel 5 «Renovasjonsteknisk plan» samt tilhørende kapittel for avfallsløsning.

RT- plan skal sendes til Sirkula for godkjenning av avfallsløsninger som inngår i Sirkula sitt ansvarsområde. Øvrige avfallsanlegg skal sendes til kommunen for godkjenning. Ref. Renovasjonsteknisk norm del I – administrative bestemmelser kapittel 3 «Gjennomføring av prosjekt i plan- og byggesak».

Mal RT-plan.docx (Word)    

 

2. Renovasjonsteknisk saksbehandling

Sirkula godkjenner og sender godkjenningsbrev som følger reguleringsplan, detaljregulering og byggesøknad for avfallsløsninger som inngår i Sirkula sitt ansvarsområde.

Sirkulas sjekkliste RT-plan.docx (Word)  

Øvrige avfallsanlegg følges opp av kommunen.

3. Utstyr

Tiltakshaver sender inn bestilling på oppsamlingsutstyr senest 6 uker før levering iht. RT-plan (Word).

4. Tiltakshaver er ferdig:

5. Befaring

Befaring og funksjonstest av renovasjonsanlegg, samt test av dataflyt/ tilgangsbrikker.

FerdigbefaringsskjemaNedgravdeSeminedgravdeKont.docx (Word)

6. Godkjenning

Før en mottak tilgangsbrukker må Sirkula godkjenne operativ avfallsløsning, eller registrerte avvik må rettes opp. 

NB! I større utbyggingsprosjekter må utbygger komplettere beboerlista.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?