En meningsfylt jobb for miljøet

Brystkasse med resirkuleringsmerke som vises på skjorta under

Driftssjef i Sirkula er en selvstendig og ansvarsfull jobb. Sirkula er et framoverlent selskap i avfallsbransjen. Vi gjør en viktig jobb for å ivareta jordens ressurser.  I mai 2020 ansatte vi en person i denne stillingen.

Sirkula er langt framme i avfallsbransjen. For å nå våre måle er vi avhengig av medarbeidernes engasjement. Vi er nær 100 ansatte som jobber mot et felles mål: å gi alt avfall høyere verdi.  

Vi har fokus på læring og inkludering, og i 2018 fikk vi prisen for inkluderende arbeidsliv (IA-prisen) i Innlandet. Lojalitet og stolthet til Sirkula står sterkt hos oss og det vises i måten vi jobber.

Det er viktig for oss å finne en driftssjef med engasjement for bransjen og faget vårt. Vi ønsker en kollega vi kan som kan være med oss å løfte Sirkula til et enda høyere nivå! 

Ett ansvarsområdet - tre fagfelt

Driftssjef Stig Fjerdingen har ansvar for gjenvinningstasjonene, farlig avfall og intern transport.

Gjenvinningsstajonene tar imot avfall både fra privatpersoner og næringskunder. Prioriterte områder på gjenvinningsstasjonene er:

  • mottak og drifting av farlig avfall
  • veiledning av kunder for å bidra til høyest mulig grad av ombruk og materialgjenvinning,
  • holde orden på stasjonene

Stadig mer avfall blir klassifisert som farlig avfall. For å sikre dette fagområdet har vi personer som jobber med blant annet veiledning og bistand ut mot gjenvinningsstasjonen og avfallsanlegget for å sikre at vi følger alle myndighetskrav og interne rutiner. 

Intern transport sørger for at gjenvinningsstasjoenene får utført sitt behov for tømming og bytting av containere. Dette krever god kommunikasjon og samarbeid innad i sjåførgruppen og overfor de ansatte på stasjonene. 

Er du nysgjerrig på hvem som jobber med hva i Sirkula? Hvordan vi er organisert? Årsrapport eller rammebetingelser? Her finner du mer informasjon om selskapet.

En jobb med mening

Det produseres stadig mer avfall i Norge og i verden. I løpet av de siste 20 årene har vi mer enn doblet avfallsmengden i Norge. Fra å ‘dumpe’ alt avfall i et deponi, sorterer vi nå mange avfallstyper. Flere vil det bli. Det stilles stadig strengere krav til hvordan avfall skal håndteres og sorteres for at verdiene i avfallet skal kunne brukes til nye produkter.  

I 2017 satte EU et mål om 65% materialgjenvinning innen 2035. Det er amisiøse mål og vil få stor betydning for Norge og norsk kommuner. Avfall Norge har skrevet mer om dette og viser også til hele avtalen. 

Sirkula tar hånd om avfallet etter avfallspyramiden som bygger på FN's bærekraftsmål.

Fokus på ombruk. Velkommen til Norges første kretsløpspark

I 2020 åpner Sirkula Norges første kretsløpspark som et ledd i å bidra til større grad av ombruk. I kretsløparken samles avfallssortering, gjenvinning og ombruk på ett og samme sted. Den vil bestå av en moderne gjenvinningsstasjon, butikker og aktiviteter for ombruk, og et kompetansesenter for sirkulær økonomi.

Les mer om kretsløpsparken her.

Resirkula er vårt nye ombrukskonsept som skal ta for seg ombruk av varer. Med dette konseptet skal vi bidra til å fremme sirkulær økonomi i vår region, blant annet ved å legge til rette for butikkutsalg og verkstedvirksomhet tilknyttet gjenvinningsstasjonen. Resirkula vil være en del av kretsløpsparken, og vil ha mottak for ombruksvarer tilknyttet gjenvinningsstasjonen, verksted for reparasjon og redesign, samt lokaler hvor selvstendige aktører skal drive butikk.

Fem ulike aktører skal  åpne butikk på kretsløpsparken og det er inngått avtale med tiltaksbedriften Mjøsanker i forhold til mottak av ombruksvarer, verksted og utsalg.

Resirkulas hjemmeside

Livet i Innlandet

'Såmmå å je ær hen i væla, bære je ser Mjøsa!'

Landskapsbilde med Mjøsa og Hamar by

Foto: Hamarregionen, Frederik Garshol

Det er mange fordeler ved å bo på et så vakkert sted som Hedemarken! By og natur er flettet sammen, Mjøsa, fjellet, sykling, golf og langrenn. Et idyllisk område for barnefamilier med et stort kultur- og aktivitetstilbud.

Her er det mindre køer, lett å finne parkering, du kan gå uforstyrret i skog og mark og du kan reise på opera i kulturhuset. Spekteret er stort! Les mer om Hamarregionen og alt den har å by på.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?