Innhold

Sirkula kretsløpspark

Oversiktstegning av kretsløpsparken med henvisning til gjenvinningsstasjon, ombruksbutikker, mottak for hageavfall og jordproduksjon- og salg

Ombruk er sentralt når Sirkula har bygget en kretsløpspark ved Hamar.

Hva er en kretsløpspark?

I kretsløparken er en moderne gjenvinningsstasjon, butikker og aktiviteter for ombruk og et kompetansesenter for sirkulær økonomi samlet på ett og samme sted.

Kretsløpsparken ved Hamar er den første i Norge. Ideen er hentet fra Sverige, hvor det er flere kretsløpsparker.

I kretsløpsparken selger fem selvstendige aktører sine varer og tjenester tilknyttet ombruk.

Gjenvinningsstasjon åpnet 10.februar 2020

Den nye gjenvinningsstasjonen et utformet slik at den er tilpasset dagens trafikk og sortering, i motsetning til den 24 år gamle stasjonen som lå på Stavsberg.

Siden gjenvinningsstasjonen på Stavsberg ble satt i drift i 1995, har det skjedd mye. Avfallsmengden har nesten doblet seg. Sorteringen og trafikken har økt. Plassen ble til slutt for liten.

10. februar 2020 åpnet vi derfor ny stasjon i kretsløpsparken:

I kretsløpsparken har innbyggerne fått et anlegg som har plass til ombruk, er tilpasset dagens trafikk og som er tilrettelagt for vekst i framtiden. Samtidig er det en moderne gjenvinningsstasjon som møter framtidens krav og gir en god besøksopplevelse.

Ved å flytte gjenvinningsstasjonen fra Stavsberg, fjerner man mye trafikk av biler og tungtransport fra boligområdet. Arealene blir dermed frigjort til andre formål, i samsvar med kommuneplanen.

Hvordan levere til ombruk

På den nye gjenvinningsstasjonen er det et eget bygg med mottak for varer som kan brukes på ny. Dette kan være alt fra en TV-skjerm til et stuebord. Mottaket bemannes av MjøsAnker, som veileder kunden.

Resirkula - butikksenter for ombruk

Resirkula er navnet på det nye konseptet for ombruk av varer. Med dette konseptet skal vi bidra til å fremme sirkulær økonomi i vår region, blant annet ved å legge til rette for butikkutsalg og verkstedvirksomhet tilknyttet gjenvinningsstasjonen. 

Resirkulas butikker åpnet 13. juni:

 

Resirkulas nettside

Konseptet er tilknyttet mottaket for ombruksvarer og har verksted for reparasjon og redesign, samt lokaler hvor selvstendige aktører driver sine butikker. Per i dag er det fem butikker og en kafe. 

I februar 2021 ble Resirkula utvidet med konseptet Sy-den i et butikksenter i Hamar sentrum. Sy-den består av symaskinstasjoner for leie og kursing. Det er etablert sammen med UFF Norges utsalg av brukte klær. 

I samme lokale, Torghjørnet, er det også en bokkiosk for selvbetjening av brukte bøker som Sirkula får inn på gjenvinningsstasjonen i kretsløpsparken.

Kontaktinformasjon

Portrett Maria Sætersdal Remøe

Maria Sætersdal Remøe

Leder Resirkula

Utvikling ombruk i kretsløpspark. Permisjon til mai 2022. For henvendelser til Resirkula, bruk e-post: resirkula@sirkula.no

resirkula@sirkula.no

Tidskapsel med miljøhilsen til framtida

Byggestart for kretsløpsparken var i august 2018. Det ble markert med å legge en tidskapsel ned i grunnsteinen, med en miljøhilsen til framtida.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?