Innhold

Sirkula kretsløpspark

Oversiktstegning av kretsløpsparken med henvisning til gjenvinningsstasjon, ombruksbutikker, mottak for hageavfall og jordproduksjon- og salg

Ombruk er sentralt når Sirkula nå bygger en kretsløpspark på Gålåsholmen i Hamar.

Hva er en kretsløpspark?

I kretsløparken samles avfallssortering, gjenvinning og ombruk på ett og samme sted. Den vil bestå av en moderne gjenvinningsstasjon, butikker og aktiviteter for ombruk, og et kompetansesenter for sirkulær økonomi.

Kretsløpsparken på Gålåsholmen blir den første i Norge. Ideen er hentet fra Sverige, hvor det er flere kretsløpsparker.

Mer ombruk

Mye av det som kastes på gjenvinningsstasjonen, kan brukes lenger. I sammenheng med at gjenvinningsstasjonen på Stavsberg skal flyttes, legger Sirkula derfor til rette for at for eksempel brukbare møbler, klær, kjøkkenutstyr, leker, datautstyr og sportsutstyr skal få lengst mulig liv ved. f.eks. litt reparasjon, redesign og ombruk. 

Sirkula har i samarbeid med MjøsAnker planlagt et bygg med mottak/lager, reparasjonsverksted og butikker for ombruksvarer, som nå bygges.

Det legges opp til enkel levering av varer til ombruk på gjenvinningsstasjonsdelen i kretsløpsparken.

Kan du tenke deg å starte ombruksbedrift hos oss?

Det er mange flinke ombruksaktører som, f. eks. håndverkere og designere i regionen. I kretsløpsparken er det plass til mange. Vi håper derfor mange vil bli med å skape bredde i ombrukstilbudene.


I kretsløpsparken blir det egne lokaler hvor ombruksgründere kan selge sine varer og tjenester tilknyttet ombruk.

Vi søker etter ombruksgründere som ser verdien i brukte gjenstander, kan å reparere eller redesigne, og engasjerer seg for å ta vare på miljøet. Vårt ønske er at lokalene skal fylles med attraktive, salgsdyktige og innovative konsepter som kan få mengder av varer inn i et kretsløp, samt bidra til at flere velger å kjøpe brukt fremfor nytt.

Er du interessert, eller har spørsmål, ta kontakt med vår konseptutvikler ombruk Maria Sætersdal Remøe, e-post: maria.remoe@sirkula.no.

Gjenvinningsstasjon flyttes fra Stavsberg

Siden gjenvinningsstasjonen på Stavsberg ble satt i drift i 1995, har det skjedd mye. Avfallsmengden har nesten doblet seg, og sorteringen og trafikken har økt. Plassen har blitt for liten.

Med kretsløpsparken på Gålåsholmen får innbyggerne et anlegg som har plass til ombruk, er tilpasset dagens trafikk og som er tilrettelagt for vekst i framtiden. Samtidig blir det en moderne gjenvinningsstasjon som møter framtidens krav og gir en god besøksopplevelse.

Den nye gjenvinningsstasjonen utformes slik at den er tilpasset dagens trafikk og sortering, i motsetning til den 24 år gamle stasjonen på Stavsberg.

Ved å flytte gjenvinningsstasjonen fra Stavsberg, fjerner man mye trafikk av biler og tungtransport fra boligområdet. Arealene blir dermed frigjort til andre formål, i samsvar med kommuneplanen.

Kretsløpsparken åpner i 2020

Planen er at kretsløpsparken skal åpne vinteren/våren 2020. Gjenvinningsstasjonen åpnes først, og butikkdelen for ombruk deretter.

Tidskapsel med miljøhilsen til framtida

Byggestart for kretsløpsparken var i august 2018. Det ble markert med å legge en tidskapsel ned i grunnsteinen, med en miljøhilsen til framtida.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?