Spennende lederstilling

Ung, blid mann på kontoret

Sirkulærøkonomi, bærekraft og framtidsrettet virksomhet er viktige nøkkelord for den som skal lede avdeling for prosjekt og utvikling. Hedmarken har opp gjennom tidene vært framoverlent i forhold til avfallshåndtering, sortering og gjenvinning. Regionale og nasjonale mål på området framover er ambisiøse, og vi ser etter en leder som kan bidra til at målene nås med løsninger som er gode for kunden og samtidig kostnadseffektive.

Prosjekt og utviklingsavdelingen jobber for at Sirkula skal finne gode og framtidsrettede løsninger for drift av innsamlingsløsninger og gjenvinning av avfall. Arbeidsområdene i avdelingen er mange; innsamlingsløsninger, planprosesser, nedstrøm, jordproduksjon og -salg, ReSirkula, IKT, innkjøp og nettverkssamarbeid i regionen.

Les hele utlysningen og søk på stillingen

Jordproduksjon- og salg

Sirkula produserer og selger jord basert på hageavfallet som kundene leverer inn. Hageavfallet kvernes og legges sammen med biomasse hvor mikroorganismer jobber med nedbryting.

Planprosesser og rammeverk

Eierkommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har i samarbeid med Sirkula utarbeidet en avfallsplan, som inneholder mål og strategier for avfallshåndteringen i regionen.

Det er også utarbeidet en renovasjonsforskrift, som er grunnlaget for husholdningenes, kommunenes og Sirkulas plikter innen husholdningsrenovasjon.

Rammeverket for våre tjenester

Nedstrømsløsninger er måten avfallet selskapet henter inn fra kunder, behandles når det forlater Sirkula. Vi arbeider for å gode avtaler for å sikre best mulig gjenvinning og økonomi, og at avfallet håndteres etter lover og forskrifter. Eksempelvis inngikk Sirkula, sammen med de fire andre avfallsselskapene i regionen, avtale med Eidsiva om levering av restavfall. Prosjektleder for anskaffelsen var innkjøpsrådgiver i prosjekt- og utviklingsavdelingen.

Resirkula

 Kretsløpsparken med gjenvinningsstasjon, butikkbygg, jordproduksjon og treverkslagring

Sirkula har åpnet Norges første kretsløpspark like nord for Hamar. Der samles avfallssortering, gjenvinning, ombruk, reparasjon og redesign på ett og samme sted. En moderne gjenvinningsstasjon legger til rette for ombruk. Resirkula er vårt nye ombrukskonsept med ulike konseptbutikker som baserer sitt sortiment på varer som kommer inn på gjenvinningsstasjonen.

Arbeidsplassen

Hovedkontoret med administrasjonen har kommet tettere på kjernevirksomheten i selskapet etter at administrasjonen flyttet inn i nye kontorlokaler i kretsløpsparken i desember 2019. Fra desember 2019 til juni 2020 har det vært åpning av gjenvinningsstasjon, og åpning av konseptet Resirkula med de fem ombruksbutikkene.

Gålåsholmen ligger rett utenfor Hamar sentrum og har fått gang- og sykkelveg hele strekningen. Det er gode parkeringsmuligheter i parken, og det er også lagt opp til lading av elbil.  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?