Norsk: Ny i nabolaget?

To barn som sorterer avfallet i forskjellige dunker

Slik håndterer du avfallet i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune.

Velkommen som ny abonnent hos Sirkula IKS som tar hånd om avfallet ditt.

Avfallet du kaster kan brukes til å lage nye ting. Derfor sorterer vi mest mulig hver for seg. For eksempel kan papir bli nytt papir, syltetøyglass kan bli nytt glass og metallboksen kan bli ny metallboks eller f.eks. en sykkel. Gjenbruk av ressursene i avfallet gjør at jordas råstoffer spares lenger til glede for både oss og kommende generasjoner.

Behandlingen av avfall er felles for alle husholdninger i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune, og utføres av Sirkula. Husholdningen betaler et årlig renovasjonsgebyr for dette. I det inngår:

Henting av avfall hjemme

Det hentes fem typer avfall hjemme hos deg: matavfall, plast, papir, restavfall og glass-/metallemballasje.

På din eiendom skal du ha forskjellige beholdere til dette. Beholderne eies og vedlikeholdes av Sirkula og følger eiendommen du bor på. Bor du i borettslag, blokk o.l. kan dere ha felles beholdere.

De standard beholderne har forskjellig farge på lokket etter hva som skal sorteres i dem. Du har også en plastsekk for levering av plast.

 Avfallsbeholder for papir, matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og plastsekk for plast

Fire beholdere og en plastsekk er standard for eneboliger.

Renovatør som tømmer papir- og matavfallsdunker i to-kamret renovasjonsbil

Beholdere og sekk tømmes etter forskjellig intervall: 

  • Matavfall (brunt lokk) tømmes hver 2. uke
  • Papir (blått lokk) og restavfall (grått lokk) tømmes hver 4. uke
  • Plast (gjennomsiktig sekk) og glass- og metallemballasje tømmes hver 6. uke.

Hvilken dag de ulike beholderne tømmes finner du i Tømmekalenderen  

Beholdere/plastsekk settes klar til tømming kvelden før hentedag.

Brun plastpose til matavfall og en rull med slike poser

Matavfall has i egne, brune plastposer før de kastes i beholder. Husk å knyte pose godt igjen.

Slik får du nye poser til mat eller plast

Handlepose knyttet på håndtak restavfallsbeholder og brun matavfallspose knyttet på håndtak til matavfallsdunk

Når du går tom for plastsekker til plast, får du en ny rull ved å knyte en tom, vanlig bærepose av plast (bruk en pose fra dagligvarebutikk eller en annen bærepose av plast) på avfallsbeholderen før tømming. Renovatør deler ut nye sekker til deg når avfallet tømmes. Husk å fjerne posen fra beholder etter utdeling.

Når du går tom for brune matavfallsposer, får du nye ved å knyte en brun matavfallspose på avfallsbeholderen før tømming. Renovatøren gir deg nye når avfallet tømmes.

Du får både nye sekker til plast og matavfallsposer også på gjenvinningsstasjonen og kommunens servicekontor.

Levering til gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonen i Brumunddal sett fra inngangsparti

På de betjente gjenvinningsstasjonene kan du i åpningstiden levere alle typer avfall, med unntak av matavfall. Det er spesielt viktig at du leverer avfall med farlige stoffer på gjenvinningsstasjonen slik at ikke helsa vår og naturen skades. Farlig avfall er f.eks batterier, lyspærer, maling, gassbokser, olje, insekt- og ugrasmidler, mobiler, ledninger, elektronikk og andre produkter som bruker strøm.

Bilde av rød beholder for farlig avfall
I 2018 ble det levert ut en rød boks til å oppbevare farlig hjemme, som du så tar med til gjenvinningsstasjonen.

Det koster ikke noe ekstra å levere avfall på gjenvinningsstasjonene for private husholdninger, med unntak av restavfall. Se prisene på sirkula.no.

Besøksadresser

Åpningstider for gjenvinningsstasjonene ses her

Takk for at du sorterer! 

hjelp til å sortere på www.sirkula.no

Her har du sorteringsguide.pdf

Få varsel om tømmedag på mobilen ved å laste ned appen Min Renovasjon (IOS - Android)

Sirkula IKS

Adresse: Postboks 3, 2301 Hamar

Telefon: 62 54 37 00

E-post: post@sirkula.no

Nettside: www.sirkula.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?