Personvern

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Sirkula IKS samler inn og bruker informasjon om brukere av www.sirkula.no og digitale publikumstjenester.

Ansvar

Sirkula IKS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på nettstedet sirkula.no. Kontaktinformasjon for Sirkula finner du her.

Databehandleravtaler mellom Sirkula og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.sirkula.no. Sirkula bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret. Formålet er blant annet å videreutvikle sirkula.no og selskapets øvrige tjenester for å gi best mulig veiledning og brukervennlighet.

Ved å godta bruk av informasjonskapsler samtykkes det til at Sirkula kan sammenstille informasjon om bruk av virksomhetens tjenester med data fra andre kilder for ovennevnte formål.

Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere.

Informasjonskapsler som benyttes er:
ASP.NET_SessionId: Informasjonskapselen setter din sesjons-ID og gjør det mulig å vite at brukeren er den samme besøkende mellom ulike sidevisninger. Denne slettes når brukeren lukker nettleseren. Merk at brukeren vil få en ny ved neste besøk.
__utmz: Informasjonskapselen ser på hvor du kom fra (søkeord, nøkkelord, link etc.) når du landet på våre sider. Drangedal kommune bruker Google Analytics for å lese slik informasjon.
__utma: Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider.
__utmb og __utmc: Informasjonskapslene registrerer hvor lenge du befinner deg på våre sider, og hvor lenge du var der. Disse informasjonskapslene slettes når du forlater våre sider.
__utmt: Informasjonskapselen kontrollerer antall forespørsler. Disse slettes etter 10 minutter.

I forhold til den norske Ekom-loven er samtykke gitt så lenge innstilinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene i nettleseren. På nettvett.no får du hjelp til å administrere informasjonskapsler. 

Sikkert nettsted

Sirkula IKS benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Innsamling av nettstatistikk

Sirkula IKS bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på www.sirkula.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å sikre kvaliteten og gi en mest mulig brukervennlig nettside og digitale tjenester. 

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av sirkula.no. Sirkula har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

E-post og elektroniske skjema

Henvendelser du sender direkte via e-post til oss, eller ved å benytte deg av våre digitale skjema, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Informasjonen som blir sendt inn digitalt, vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Vi lagrer opplysninger om deg når du kontakter oss digitalt. Vårt postmottak tar stilling til om henvendelsen skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Opplysningene du sender vil være tilgjengelig for saksbehander i Sirkula, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker som er vurdert til å journalføres, vil være tilgjengelig i Sirkulas arkivsystem.

Opplysninger Sirkula har samlet inn om deg

Du kan på anmodning få se alle opplysningene Sirkula har registrert om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de slettes.

Personvernombud i Sirkula er Britt Solvår Morken

Brukervennlighet og tilgjengelighet

sirkula.no er utviklet i overensstemmelse med anerkjente og åpne standarder. Det sikrer at nettstedet presenteres på riktig måte i alle nettlesere som følger standardene.

Sirkula jobber aktivt med å lage mest mulig tilgjengelige og brukervennlige sider. Nettstedet er blant annet utviklet i tråd med krav og råd om universell utforming som Direktoratet for forvaltning og IKT har utformet. Vi følger også WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) krav innen universell utforming, på minimum nivå AA. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?