Personvernerklæring for enkeltpersonforetak med kundeforhold til Sirkula IKS

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Sirkula IKS behandler personopplysninger om enkeltpersonforetak og hvilke rettigheter du som bedrift har i forhold til personvern. Administrerende direktør er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger har Sirkula om deg og hva brukes opplysningene til?

Sirkula har personopplysninger som er nødvendig for at du skal få levert og betalt for avfallet du leverer til oss.

 

Hvor henter vi personopplysningene fra?

Personopplysningene hentes fra foretaksregisteret og fra deg som kunde.

 

Hvor lagres personopplysningene?

Personopplysningene lagres i fagsystemer som håndterer veiing av avfall og fakturering.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi lagrer dine personopplysninger  i hht. regnskapsloven, dvs. fem år.

 

Hva er behandlingsgrunnlaget?

Sirkula har lov å innhente personopplysninger fra enkeltpersonforetak for å oppfylle en avtale om levering av avfall.

 

Hvordan sikrer vi at personopplysningene ikke kommer på avveie?

Sikring av personopplysningene omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Dine rettigheter

Du kan be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet. Personopplysninger Sirkula eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ.

 

Hvis du mener at Sirkula behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte Sirkula slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger og at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

 

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss på denne e-postadressen: personvernombud@sirkula.no

 

For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Mer informasjon

For flere opplysninger rundt personvern, henvises det til personvernerklæring for abonnenter.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?