Vant bærekraftsprisen for 2023

Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene deler ut Bærekraftsprisen 2023 til administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula IKS.

Vi er tildelt bærekraftsprisen for 2023 fra Samfunnsbedriftene.

Ifølge juryen har vi tatt ombruk til et helt nytt nivå med etableringen av Norges første ombrukskjøpesenter.

– Det er utrolig gøy å kunne dele ut vår nyetablerte bærekraftspris til en medlemsbedrift som viser en så helhetlig tilnærming til bærekraft, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene

– Sirkula IKS jobber systematisk med både sosial og miljømessig bærekraft til glede for lokalsamfunnet og til inspirasjon for hele Norge. Vi er mektig imponert over hva de har fått til, sier han. 

Bærekraftspris for første gang 

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunalt eide selskaper. De har snaut 600 medlemmer i en rekke bransjer, hvor avfall, brann/redning, energi og havn er de største.

Bærekraftsprisen ble delt ut for aller første gang under Samfunnsbedriftenes bærekraftsdag som ble arrangert i Oslo 7. mars. Prisen går til et medlem av Samfunnsbedriftene som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som aktivt jobber for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv. 

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft

– Med denne prisen ønsker vi å motivere medlemmene til å sette seg høye mål og jobbe målrettet med tiltak som har en positiv påvirkning på mennesker, klima og miljø. Samtidig ønsker vi å løfte frem virksomheter som går foran på bærekraft, sier Brevik. 

Han forteller at bærekraftsprisen tar utgangspunkt i en bred forståelse av bærekraftig utvikling, der tiltak kan være innen både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det er også utgangspunktet for FNs bærekraftsmål. 

– Ombruk til et helt nytt nivå

Juryen har bestått av fagsjef for bærekraft Jill Johannessen i Samfunnsbedriftene, fagsjef for FNs bærekraftsmål Anne Romsås i KS, og Kjell-Are Johansen som er både styremedlem i Samfunnsbedriftene og bransjestyreleder i Samfunnsbedriftene Energi

– Sirkula på Hamar har tatt ombruk til et helt nytt nivå med etableringen av Norges første ombrukskjøpesenter. Resirkula-konseptet er unikt i Norge og består av en moderne gjenvinningsstasjon, fem butikker som også tilbyr reparasjon og redesign, kafeteria og aktiviteter for ombruk og et kompetansesenter for sirkulær økonomi samlet på ett og samme sted, skriver juryen i sin begrunnelse, der de også understreker at Sirkula treffer godt på både miljømessige og sosiale kriterier. 

– Det miljømessige aspektet er det stadig økende antall tonn brukte varer fra gjenvinningsstasjonen som får nytt liv i butikkene. Dette bidrar til at flere ressurser kommer tilbake i kretsløpet og dermed reduserer CO2-utslipp fra forbrenning. I tillegg bremser det energibruk fra ny produksjon og reduserer presset på uttak av nye naturressurser. Kaféen og ombruksmottaket og en av butikkene driftes av Mjøsanker, som er en lokal arbeids- og inkluderingsbedrift. I 2022 var til sammen 28 personer i arbeidstrening via Mjøsanker, skriver juryen.   

Fakta om bærekraftsprisen

Samfunnsbedriftenes bærekraftspris deles ut hvert år fra 2023.  

Prisen tildeles en medlemsbedrift i Samfunnsbedriftene som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som jobber aktivt for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.

Prisen består først og fremst av heder og ære, men kommer også med et diplom og 20.000 kroner. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?