Elektronisk merking av avfallsbeholdere

Avfallsbeholdere med rund, liten elektronisk brikke i front, og klistremerke på siden av restavfallsbeholder

Sirkula tester ut en automatisk løsning for å registrere tømming av avfallet. Rundt 1000 husstander får derfor montert på en liten brikke og et klistremerke på avfallsbeholderne sine.

I dag har Sirkula manuell registrering av om avfallet er tømt som det skal hos den enkelte. Det skjer ved at renovatør fører inn data i digitale skjema ved tømming.

For å effektivisere denne jobben, tester vi nå ut en automatisk registrering. En brikke (RFID) og klistremerke med adressen og avfallstype festes på dunken. Dette leses så automatisk av med en sensor på renovasjonsbilen når dunken tømmes.

Områdene dette testes ut i, er deler av Hamar by og Jessnes i Ringsaker.

Tidspunkt for tømming, adresse, avfallstype og størrelse på beholder vil ligge inne av informasjon i systemet.

Brikkene og klistremerkene påføres beholderne av vårt personale. Det varsles med en tekstmelding/SMS i forkant av montering hos de adresser dette gjelder.

Blir det mer effektiv håndtering av avfallet med slik brikker, vil det vurderes om dette skal innføres hos alle husstander på Hedmarken.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?