Batterier og brann

Kevende tegning av batteri som brenner

Batterier som kastes feil kan skape brann.

Er du ikke så nøye på hvor du kaster batteriene? Da kan du i verste fall starte en brann.

Hver eneste dag opplever avfalls- og gjenvinningsanlegg tilløp til brann. Oftest går det heldigvis bra. Men dessverre har det vært branner med alvorlige konsekvenser. Nesten 80 prosent av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak, skyldes feilsorterte batterier.

Men, det er lett å gjøre rett. Og det koster deg ingenting!

Slik oppbevarer du batterier hjemme

  • Ha et fast sted for å samle brukte batterier. Det kan være et tomt syltetøyglass eller en liten boks.
  • Ha en rull med teip i glasset eller boksen, da blir det lett å teipe polene fortløpende.
  • Er boksen liten blir det lettere å ta den med og levere inn regelmessig. Da unngår du også store mengder batterier hjemme.

Slik leverer du batteriene

I Norge har vi et superenkelt system; der du kjøper batterier, kan du også levere brukte batterier. Det er rett og slett en lovpålagt plikt alle som selger batterier har! Og ja, det er gratis å levere.

Ta med batteriene når du skal på butikken eller gjenvinningsstasjonen. Et lurt tips er å levere dem samtidig som du panter.

Hvorfor må polene teipes?

Selv om batteriet virker tomt for futt, er det alltid litt energi igjen. Når mange batterier oppbevares sammen, kan polene komme i kontakt med hverandre. I verste fall kan det føre til kortslutning og brann. Teiper du en liten bit over polene, unngår du at de kommer i direkte kontakt med hverandre og at batteriene kortslutter.

Hvorfor har batteriene skylden for mange branner?

Har du sett Lars Monsen tenne bål med tennstål? Det er samme måte som restenergien i batterier kan starte brann. Om polene på batteriet kommer i kontakt med for eksempel noe metallisk, kan det oppstå gnister. Dette kan kan lede til brann hjemme hos deg, i renovasjonsbilen, eller når avfallsposen blir åpnet og sendt av gårde på båndene på mottaksanlegget. 

Gamle batterier blir til nye batterier

Utsorterte batterier blir hentet og fraktet med tog eller trailer til et sorteringsanlegg, her kommer også innebygde batteri fra elektronikk, som radioer og lekebiler. På sorteringsanleggene blir de kvalitetssikret og sortert etter hvordan batteriene er bygd opp.

Når batteriene er sortert, sendes de med båt eller trailer til godkjente anlegg for gjenvinning av batterier i Europa.

Råstoff som hentes ut fra batterier er blant annet plast, bly, renset og behandlet syre, sink, kadmium, nikkel og kobolt. Noen av råstoffene er sjeldne og finnes bare i svært begrensede mengder. Mange av disse går inn i produksjonen av nye batterier, mens de resterende råstoffene kan bli til for eksempel hagemøbler, pigment i maling eller metallegeringer.

Hva skjer med avfallet Sirkula tar imot:

Rundt, rødt symbol med batteri

Bil- og småbatterier

Batterier kan inneholde farlige stoffer og må gjenvinnes for seg. Det skjer via Batteriretur hvor syren i dem gjøres om til kjemiske salter som gjenbrukes. Metallene gjenbrukes hvor f. eks. bly brukes i nye blybatterier, kobber, nikkel, sink og kobolt i metallindustrien. Eventuell plast rundt batterier blir både nye plastprodukter og noe energigjenvinnes.

Husk å teipe polene på småbatteri før oppbevaring.

 

Rundt symbol med elektrisk støpsel

Elektrisk og elektronisk avfall

Alle ting som går på strøm, enten i form av batterier eller stikkontakt, inneholder som regel farlige stoffer som må behandles spesielt.

Elektronikken du leverer på gjenvinningsstasjonen, som ikke kan repareres og gjenbrukes via Resirkulas butikker, distribueres via returordningen Renas til behandlingsanlegg i Norge og Sverige. Hos disse finsorteres, knuses og skilles elektronikken i ulike materialtyper.

Metaller og glass gjenbrukes til nye produkter. Plast som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, må destrueres i egne spesialovner.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?