Thai: คนใหม่ในเขตท้องถิ่นหรือไม่

To barn som sorterer avfallet i forskjellige dunker

วิธีการแยกประเภทขยะในเขตอำเภอริงก์สาเกร ฮามาร สะตังเง และเลอเทน

ยินดีต้อนรับในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่ของบริษัท สิรคูลา ไอเคเอส ซึ่งได้ดูแลขยะของท่าน

ขยะที่ท่านได้ทิ้งสามารถนำมาทำใหม่ได้ ดังนั้นทางเราได้แยกประเภทขยะมากที่สุดที่ทำได้

อย่างเช่น กระดาษสามารถนำมาทำเป็นกระดาษใหม่ได้ กระปุกแยมที่เป็นแก้วสามารถนำมาทำเป็นแก้วใหม่ได้ กระป๋องโลหะสามารถนำมาทำเป็นกระป๋องโลหะใหม่ได้ หรืออย่างเช่น จักรยาน การนำมาใช้ทรัพยากรของขยะใหม่ สามารถทำให้เก็บรักษาวัตถุดิบของโลกไว้นานมากเพิ่มขึ้น ซ฿งสามารถเป็นความสุขของทางเรา และรุ่นต่อ ๆ ไปได้

วิธีการดูแลรักษาขยะเป็นวิธีเดียวกันสำหรับทุกครอบครัวในเขตอำเภอริงก์สาเกร ฮามาร สะตังเง และเลอเทน และเป็นฝ่ายจัดทำสิ่งเหล่านี้ แต่ละครอบครัวชำระค่าสุขาภิบาลประจำปีเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ในค่าเหล่านี้ได้รวมสิ่งดังต่อไปนี้

การรับขยะที่บ้าน

ได้มีการับประเภทขยะห้าอย่างที่บ้านของท่าน ดังนี้ เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ เศษขยะ และบรรจุภัณฑ์แก้ว/โลหะ

ในเขตพื้นที่บ้านของท่านจะมีถังต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ บริษัทสิรคูลา เป็นเจ้าของและฝ่ายดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ และได้ติดตามบ้านที่ท่านได้พักอาศัยอยู่ หากท่านได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้อยู่มีกรรมสิทธิส่วนตัวของอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และอื่น ๆ พวกท่านอาจจะมีถังร่วมกันได้  ถังขยะมาตรฐานมีสีที่แตกต่างกันบนฝาตามประเภทขยะที่จะใส่ในแต่ละถัง ท่านจะมีถุงพลาสติกเพื่อส่งพลาสติกด้วย

 Avfallsbeholder for papir, matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og plastsekk for plast 

สีถังขยะและถุงพลาสติกถุงเดียวเป็นมาตรฐานสำหรับบ้านเดี่ยว

Renovatør som tømmer papir- og matavfallsdunker i to-kamret renovasjonsbil

ทิ้งถังขยะและถุงตามความถี่ที่แตกต่างกันไป ดังนี้

• ทิ้งเศษอาหาร (ฝาสีน้ำตาล) ทุก ๒ สัปดาห์

• ทิ้งพลาสติก (ถุงสีใส) กระดาษ (ฝาสีฟ้า) และเศษขยะ (ฝาสีเทา) ทุก ๔ สัปดาห์

• ทิ้งบรรจุภัณฑ์แก้ว และโลหะทุก ๘ สัปดาห์

ในปฏิทินสำหรับการทิ้งขยะ ท่านสามารถอ่านดูข้อมูลว่ามีการทิ้งถังขยะถังไหนในวันไหนได้บ้าง - อ่านดูได้ที่ www.sirkula.no

ทำการจัดเตรียมถังขยะ/ถุงพลาสติกไว้ในช่วงเย็นเพื่อที่จะทิ้งก่อนวันที่จะไปรับขยะ

Brun plastpose til matavfall og en rull med slike poser 

นำเศษอาหารมาใส่ในถุงพลาสติกสีน้ำตาลก่อนทิ้งลงในถังขยะ โปรดรัดถุงขยะให้แน่น ๆ

ท่านจะได้ถุงใหม่สำหรับใส่อาหารหรือพลาสติกในวิธีดังต่อไปนี้

 Handlepose knyttet på håndtak restavfallsbeholder og brun matavfallspose knyttet på håndtak til matavfallsdunk

ในขณะที่ท่านหมดถุงพลาสติกสำหรับการทิ้งพลาสติก ท่านจะได้รับม้วนใหม่ โดยที่รัดถุงหิ้วเปล่าปกติธรรมดา ที่ทำด้วยพลาสติก (ใช้ถุงจากร้านค้า หรือถุงหิ้วถุงอื่นที่ทำด้วยพลาสติก) ข้าง ๆ ติดถังขยะก่อนทิ้งขยะ พนักงานสุขาภิบาลจะแจกถุงใหม่ให้ท่านในขณะที่ทิ้งขยะ หลังจากการแจกถุงใหม่ให้ โปรดนำถุงออกจากถังขยะทุกครั้ง

ในขณะที่ท่านหมดถุงเศษอาหารสีน้ำตาล ท่านจะได้รับถุงใหม่ โดยที่รัดถุงเศษอาหารสีน้ำตาลข้าง ๆ ติดถังขยะก่อนทิ้งขยะ พนักงานสุขาภิบาลจะแจกถุงใหม่ให้ท่านในขณะที่ทิ้งขยะ

ท่านจะได้รับทั้งถุงสำหรับใส่พลาสติก และถุงใส่เศษอาหารใหม่ที่ศูนย์การนำมาใช้ใหม่ สำนักงานบริการประจำอำเภอและฝ่ายบริหารของบริษัทสิรคูลา ที่ถนน วังส์ ๑๔๓ ที่ฮามาร

การนำไปส่งที่ศูนย์การนำมาใช้ใหม่

Gjenvinningsstasjonen i Brumunddal sett fra inngangsparti

ในเวลาทำการท่านสามารถนำไปส่งขยะทุกประเภท นอกเหนือจากเศษอาหารที่ศูนย์การนำมาใช้ใหม่ที่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่ การนำขยะที่มีวัสดุอันตรายไปส่งที่ศูนย์การนำมาใช้ใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง สุขภาพของทางเรา หรือธรรมชาติ จึงจะไม่ได้รับความเสียหาย ขยะอันตรายอย่างเช่นคือ แบตเตอรี่ หลอดไฟ สีทา ถังแก๊ส น้ำมัน ยาฆ่าแมลง และวัชพืช โทรศัพท์มือถือ สายไฟ อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อย่างอย่างอื่นที่ใช้ไฟ

การนำไปส่งขยะที่ศูนย์การนำมาใช้ใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเต็มสำหรับบ้านส่วนบุคคล นอกเหนือจากสำหรับเศษขยะ การนำไปส่งเศษขยะในถุงสีใสที่มองเห็นเศษที่บรรจุข้างใน มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้ถุงดำ ซึ่งมองไม่เห็นเศษที่บรรจุข้างใน

ที่อยู่เพื่อทำการเยี่ยมเยือน ดังนี้

  • ศูนย์การนำมาใช้ใหม่ที่ ฮามาร/สตาฟส์เบริก ถนนโวง ๑๘๑ ฮามาร
  • ศูนย์การนำมาใช้ใหม่ที่ บรูมูนด์ดาล ถนนแยมท์ลานด์ ๑๑ บรูมูนด์ดาล
  • ศูนย์การนำมาใช้ใหม่ที่ มูเอลว์ ถนนอินดูสะตรี ๑๔ มูเอลว์
  • ศูนย์การนำมาใช้ใหม่ที่ สะตังเง ถนนฮานส์รูด ๑ สะตังเง
  • ศูนย์การนำมาใช้ใหม่และโรงงานขยะที่ เฮกก์วีน ถนนอาร์นคะเวร์น (เพื่อนบ้านของหมายเลขที่ ๒๕๑) ฟูรเนส
  • ฝ่ายบริหารของบริษัทสิรคูลา ที่ถนน วังส์ ๑๔๓ ที่ฮามาร

เวลาทำการสำหรับศูนย์การนำมาใช้ใหม่ของแต่ละแห่ง อ่านดูได้ที่ www.sirkula.no

ขอบพระคุณสำหรับที่ท่านได้แยกประเภทของขยะ

ขอความช่วยเหลือเพื่อแยกประเภทของขยะ อ่านดูได้ที่ www.sirkula.no

ที่นี่ท่านมีคู่มือเกี่ยวกับการแยกประเภทขยะสำหรับ 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Min Renovasjon ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับการแจ้งเกี่ยวกับวันทิ้งขยะ  (IOS - Android)

สิรคูลา ไอเคเอส

ที่อยู่ ตู้ไปรษณีย์ ๓ ๒๓๐๑ ฮามาร

โทร ๖๒ ๕๔ ๓๗ ๐๐

อีเมล์ post@sirkula.no

โฮมเพจ www.sirkula.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?