Polsk: Nowy w sąsiedztwie?

To barn som sorterer avfallet i forskjellige dunker

W gminie Ringsaker, Hamar, Stange i Løten śmieci sortuje się w następujący sposób.

Witamy Cię, jako nowego abonenta Sirkula IKS- firmy, która zadba o Twoje śmieci.

Śmieci, które wyrzucasz mogą być użyte do wytworzenia nowych rzeczy. Z tego powodu każdy sortuje najwięcej jak to możliwe we własnym zakresie.

Przykładowo papier może być wykorzystany do wytworzenia nowego papieru, słoiki mogą być przetwarzane w nowe szkło, a metalowe puszki mogą stać się nowymi puszkami lub np. rowerem. Ponowne wykorzystywanie surowców ze śmieci sprawia, że podstawowe surowce ziemi są oszczędzane- ku radości naszej oraz przyszłych generacji.

Utylizacja odpadów jest wspólna dla wszystkich gospodarstw domowych w gminach: Ringsaker, Hamar, Stange i Løten i wykonywana jest przez firmę Sirkula. Gospodarstwa domowe płacą roczną opłatę za zbiórkę śmieci. W niej zawarte jest:

Wywożenie śmieci z pod domu

Wywozi się następujące śmieci: odpady żywnościowe, tworzywa sztuczne, papier, odpady mieszane oraz szkło i opakowania metalowe.

Na Twojej posiadłości musisz mieć różne pojemniki na te odpady. Pojemniki te należą do Sirkula i są one przez nią utrzymywane, ale są przypisane do nieruchomości, w której mieszkasz. Jeżeli mieszkasz we wspólnocie mieszkaniowej lub bloku to możliwe są wspólne pojemniki.

Standardowe pojemniki mają różne kolory pokryw, według typu odpadów do nich wrzucanych. Otrzymasz również plastikowe worki do wyrzucania odpadów plastikowych.

 Avfallsbeholder for papir, matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og plastsekk for plast
Standardem na jedno gospodarstwo domowe są cztery pojemniki i jeden worek na plastik.

Renovatør som tømmer papir- og matavfallsdunker i to-kamret renovasjonsbil

Pojemniki i worki z odpadami plastikowymi opróżniane są w różnych okresach:

  • Pojemnik z odpadami żywieniowymi (brązowa pokrywa) opróżniany jest co 2 tygodnie
  • Plastik (w przeźroczystym worku na plastik), papier (niebieska pokrywa) i odpady mieszane (szara pokrywa) opróżniane są co 4 tygodnie
  • Szkło i opakowania metalowe opróżniane są co 8 tygodni

Dokładne dni opróżniania pojemników znajdziesz w kalendarzu opróżniania na stronie www.sirkula.no

Pojemniki/worek na plastik należy przygotowywać na wyznaczonym miejscu wieczorem przed dniem odbioru odpadów.

Brun plastpose til matavfall og en rull med slike poser

Odpady żywieniowe należy wyrzucać do brązowych worków zanim zostaną wrzucone do pojemnika. Pamiętaj, aby dobrze zawiązać worek.

Nowe worki na odpady żywieniowe lub plastik otrzymasz w następujący sposób

Handlepose knyttet på håndtak restavfallsbeholder og brun matavfallspose knyttet på håndtak til matavfallsdunk

Kiedy skończą Ci się worki na plastik otrzymasz nowy rulon, jeżeli zawiążesz jedną zwykłą, pustą reklamówkę (użyj reklamówkę ze sklepu spożywczego lub inna reklamówkę plastikową) na pojemniku na śmieci przed dniem wywożenia śmieci. Pracownik śmieciarki zostawi nowe worki w dniu wywożenia śmieci. Pamiętaj, aby usunąć pustą reklamówkę z pojemnika po otrzymaniu nowych worków.

Kiedy skończą Ci się brązowe worki na odpady żywieniowe otrzymasz nowe, jeżeli zawiążesz brązowy worek na odpady żywieniowe na pojemniku na śmieci przed wywozem śmieci. Pracownik śmieciarki zostawi nowe worki w dniu wywożenia śmieci.

Nowe worki na plastik oraz woreczki na odpady żywnościowe otrzymasz również na stacjach recyklingu oraz w gminnym biurze obsługi.

Dowożenie odpadów do stacji recyklingu

Gjenvinningsstasjonen i Brumunddal sett fra inngangsparti

Na obsługiwanych stacjach recyklingu możesz w godzinach otwarcia przywieźć wszystkie typy odpadów, z wyjątkiem odpadów żywieniowych. Szczególnie istotne jest, aby przywozić niebezpieczne odpady tak, aby uchronić nasze zdrowie i naturę. Niebezpieczne odpady to np. baterie, żarówki, farby, puszki po gazie, oleje, opakowania po środkach na insektobójczych i chwastobójczych, telefony komórkowe, kable, elektronika oraz inne produkty, które działają na prąd.

Bilde av rød beholder for farlig avfall

Używaj czerwonej skrzynki do przechowywania niebezpiecznych odpadów.

Z wyjątkiem odpadów mieszanych, zdawanie przez prywatne domostwa odpadów na stacjach recyklingu nie kosztuje nic dodatkowo. Zobacz ceny na sirkula.no

Musisz korzystać z przezroczystego worka przy zdawaniu odpadów mieszanych na stacji recyklingu. Worki te można zakupić w sklepach oraz u Sirkula.

Adresy stacji recyklingowych:

Godziny otwarcia znajdują się na stronie www.sirkula.no

Dziękujemy za sortowanie!

Pomoc w sortowaniu znajdziesz na stronie www.sirkula.no

Poniżej znajdziesz podręcznik o sortowaniu na rok .pdf  

Możesz otrzymywać powiadomienia o dniu wywożenia śmieci poprzez ściągnięcie aplikacji Min Renovasjon (IOS - Android)

Sirkula IKS

Adres: Postboks 3, 2301 Hamar

Telefon: 62 54 37 00

Adres mailowy: post@sirkula.no

Witryna: www.sirkula.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?