Dari: در محله جدید

To barn som sorterer avfallet i forskjellige dunker

شما در شهرداری های رنگ ساکر، هامار، ستانگه و لوتن با اشغالی های تان اینگونه اجراات می کنید.

 به حیث مشترک تازه سیرکولا «آی کا اس» که  از اشغالی های شما مراقبت می نماید، خوش آمدید. اشغالی هایی را که شما دور می اندازید، ممکن است برای ساختن چیز های دیگر مورد استفاده قرار گیرند. از این رو ما  هر کدام آنها را، در حد ممکن،  بطور جداگانه بسته بندی می کنیم.

 بطور مثال  کاغذ می تواند کاغذ جدید شود. بوتل مربا می تواند بوتل جدید شود و قوطی های فلزی می توانند قوطی های جدید شوند یا بطور مثال از آن ها بایسیکل  جور شود. استفاده مجدد  از منابع اشغالی مذکور موجب آن می گردد که مواد خام زمین بیشتر برای خوشی خود و نسل های آینده مان ذخیره گردند.

 اجراات با اشغالی کار مشترک تمام خانواده های ساکن شهرداری های رنگ ساکر، هامار، ستانگه و لوتن می باشد و از طرف سیرکولا انجام می یابد. خانواده ها یک هزینه نوسازی سالانه را، که در آن گنجانیده شده است، برای انجام این کار می پردازند.  

بردن اشغالی از خانه

از خانه شما پنج نوع اشغالی برده می شوند: اشغالی غذا، پلاستیک، کاغذ، بقیه اشغالی و شیشه یا قوطی های فلزی.

 شما باید برای این کار در مالکیت خود،  ظروف مختلفی را داشته باشید.  ظروف مذکور مال شما بوده خود از آن نگهداری می کنید. سیرکولا ملکیتی را که شما در آن زنده گی می کنید، زیر نظر دارد.  اگر شما در یک تعاونی، بلاک، و نظایر آن زنده گی می کنید، می توانید ظروف مشترکی داشته باشید.

 ظروف معیاری، براساس سورت یا بسته بندی مواد داخل خود، رنگ های مختلفی دارند. شما  همچنان می توانید یک خریطه پلاستیکی، برای تحویل دهی پلاستیک، داشته باشید.

 Avfallsbeholder for papir, matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og plastsekk for plast

چهار ظرف و یک خریطه پلاستیک برای خانه های مستقل استاندارد می باشند.

ظروف و خریطه مذکور در فاصله های مختلف زمانی تخلیه می شوند.

  • باقیمانده غذا « سرپوش نصواری»  هر ۲ هفته در میان خالی می شود.
  • پلاستیک «خریطه شفاف» کاغذ « سرپوش آبی» و بقایای اشغالی « سرپوش خاکستری»  هر ۴ هفته بعد خالی می شود.
  • جعبه های شیشه و فلزی هر ۸ هفته بعد خالی می گردد.  

اینکه ظروف مذکور در کدام روز خالی می شوند، شما می توانید آن را در تقویم تخلیه مشاهده نمایید. www.sirkula.no  را ببینید.

Brun plastpose til matavfall og en rull med slike poser

 ظروف / خریطه پلاستیکی، برای تخلیه، بطور واضح، شام روز قبل، از بردن گذاشته می شوند.  بقایای مواد غذایی، پیش از انداختن در ظرف معین خود، در پلاستیک های نصواری  انداخته می شوند. بیاد داشته باشید که دهن خریطه را خوب ببندید.

 خریطه های غذا و یا پلاستیک جدید را اینگونه بدست می آورید

 Handlepose knyttet på håndtak restavfallsbeholder og brun matavfallspose knyttet på håndtak til matavfallsdunk

وقتی که خریطه های پلاستیکی شما تمام می شوند، شما یک رول جدید را، از طریق بسته کردن یک خریطه خالی پلاستیکی معمولی حمل مواد « یک خریطه عادی مواد غذایی روزمره یا کدام خریطه حمل دیگر» در ظرف اشغالی، پیش از خالی کردن، بدست می آورید. نو سازنده، هنگامیکه اشغال خالی می شود، خریطه های جدید را برای شما توزیع میدارد. بیاد داشته باشید که پس از توزیع، خریطه بسته کرده گی را، از ظرف مذکور دور کنید.

 وقتی که خریطه های نصواری اشغالی مواد غذایی تان خلاص می شوند، شما خریطه های جدید را از طریق بسته کردن یک خریطه نصواری مواد غذایی ، پیش از خالی کردن، در ظرف اشغالی بدست می آورید. نو سازنده، هنگامیکه اشغالی تخلیه می گردد ، خریطه های جدید را برای شما میدهد.

 شما میتوانید که کیسه های نو برای زباله های پلاستیکی وکثافات مواد غذایی از مرکزبازیافتی واز دفتر خدماتی در ولسوالی    بدست اورید.

 تحویل دهی  به مرکز باز یافت

Gjenvinningsstasjonen i Brumunddal sett fra inngangsparti

شما می توانید تمام انواع اشغالی را، در وقت رسمی، به کارمندان مرکز باز یافت، بدون اشغالی باقیمانده مواد غذایی،  تحویل دهید. بسیار مهم است که شما اشغالی را با مواد خطرناک، به مرکز باز یافت، بطوریکه سلامت ما و طبیعت را  متضرر نسازد، تحویل بدهید. اشغالی خطرناک بطور مثال عبارتند از بطری ها، گروپ های برق، رنگ تعمیر اتی، جعبه های گاز، روغن یا تیل، حشرات و علف های هرزه، موبایل ها، سیم ها سامان الات برقی و دیگر تولیداتی که برق استفاده می نماید.

 Bilde av rød beholder for farlig avfall

 برای نگهداشتن مواد خطرناک از بکس های سرخ استفاده کنید. ;

 ;تحویل دادن زباله ها به مرکز بازیافتی با استثنائ کثافات اضافی دیگر کدام هزینه ایضافی به خانواده های شخصی وارد  نمیگردد . شما کرده میتوانید که قیمت های مربوطه از صفحه انترنیتی ذیل دریافت نماید  ;

Sirkula.no‌ 

وقتکه کثافات به مرکز بازیافت تحویل مینماید، از کسه های شفاف که محتوی شان از بیرون قابل دید میباشد استفاده نماید.کیسه های مذکور از دوکانها وسرکولا خریداری کرده  میتوانید.                                                                                   

 آدرس یا نشانی ملاقات:

مرکز بازیافت هامار / ستاوزبرگ، وگن ویگن ۱۸۱، هامار

مرکز بازیافت برومونددال، یمت لاندس ویگن ۱۱،  برومونددال

مرکز بازیافت موایلو، اندوستری ویگن ۱۴، موایلو

مرکز بازیافت ستانگه، هانس رود ویگن  ۱ ، ستانگه

مرکز باز یافت  و کارخانه اشغال هگ وین، ارنست ویگن ۴۱، وانگ در هید مارکن

 اداره سیرکولا، وانگس ویگن ۱۴۳، هامار

 اوقات گشایش مراکز باز یافت را در ادرس اینترنتیwww.sirkula.no   مشاهده کرده می توانید.

 تشکر از اینکه شما دسته بندی می نمایید!

 

در مورد دست بندی کردن از www.sirkula.no  کمک بگیرید.

 در این جا راهنمای مرتب سازی، سال ، در اختیار شما قرار دارد

 از طریق  پیاده کردن ، نوسازی من،  در موبایل خود ، در مورد روز تخلیه، اطلاع حاصل نمایید. (IOS - Android)

سیرکولا « آی کا اس»

آدرس: صندوق پستی ۳

۲۳۱۰ هامار

تلفن: ۶۲۵۴۳۷۰۰

پست الکترونیکی:  post@sirkula.no

صفحه اینترنتی:  www.sirkula.no  

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?