Slik behandles farlig avfall

Bilde av en stabel med malingsspann

Farlig avfall inneholder miljøgifter som ikke må havne ut i naturen. Derfor er det viktig at farlig avfall behandles forsvarlig.

I disse dager får Sirkulas abonnenter utdelt en liten rød boks for å samle farlig avfall i. 

At farlig avfall behandles riktig er viktig. På den måten sikrer vi at miljøgifter ikke havner ut i naturen, og vi får rent vann og ren luft å puste i. 

Når du tar med den røde boksen til gjenvinningsstasjonen og leverer avfallet, blir det forsvarlig behandlet videre. 

I dag havner altfor mye farlig avfall i restavfallet. Der hører det ikke hjemme.

Hva er farlig avfall

Det er mye som inneholder farlig stoffer og krever spesiell behandling. Batterier, lyspærer, spraybokser og vaskemidler, som klorin og salmiakk, er alle eksempler på farlig avfall som kan samles i den røde boksen. Også mobiltelefoner, blinkesko og annen småelektronikk kan samles i den røde boksen. 

Sirkula-ansatt viser fram den røde boksen for farlig avfallMaling, vaskemidler og andre flytende ting skal oppbevares i tett emballasje også i den røde boksen. Ha det gjerne i originalemballasjen, legg det i den røde boksen og ta den med til gjenvinningsstasjonen. 

Er du i tvil om noe har farlige stoffer i seg, lever det på gjenvinningsstasjonen for sikkerhets skyld.

Du kan også søke opp det du skal kaste her for å se hva det skal sorteres som. 

Slik gjenvinnes farlig avfall

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Etter at du leverer farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, sorteres det og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes på nytt. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet for å unngå utslipp i miljøet. 

For eksempel blir syrene i batterier omgjort til kjemiske salter som gjenbrukes. Metallene i batteriene blir også gjenbrukt. I lyspærer og lysstoffrør blir de farlig stoffene tatt ut for seg, mens glass og metall gjenbrukes. 

Slik behandles det farlige avfallet:

Bil- og småbatterier

Batterier kan inneholde farlige stoffer og må gjenvinnes for seg. Det skjer via Batteriretur hvor syren i dem gjøres om til kjemiske salter som gjenbrukes. Metallene gjenbrukes hvor f. eks. bly brukes i nye blybatterier, kobber, nikkel, sink og kobolt i metallindustrien. Eventuell plast rundt batterier blir både nye plastprodukter og noe energigjenvinnes.

Husk å teipe polene på småbatteri før oppbevaring.

 

Lyspærer og lysrør

Lyspærer og lysstoffrør inneholder farlige stoffer som f. eks. kvikksølv, bly, arsen som gjør at de må behandles spesielt ved gjenvinning hos Renas. De farlige stoffene tas ut for seg, og glass og metaller gjenbrukes til f. eks nye skumglass og metallprodukter. Eventuell plast energigjenvinnes.

Maling, whitesprit, lim og lakk

Maling, løsemidler etc. inneholder farlige stoffer som må sorteres og spesialbrennes i egne ovner slik at de farlige stoffene ikke skader helsa vår eller naturen.

Dette avfallet sendes til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for viderebehandling. 

Plantevern- og insektsmidler

Plantevernmidler og insektsmidler inneholder farlige stoffer som må sorteres og spesialbrennes i egne ovner slik at de farlige stoffene ikke skader helsa vår eller naturen.

Dette avfallet sendes til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for behandling. 

Spray- og gassbokser

Spraybokser og andre bokser/flasker med gass er eksplosive og må behandles for seg hvor gass brennes i eget trykkammer.

Metallet i boksene gjenbrukes til nye metallprodukter.

Spray og gassbokser behandles av Norsk Gjenvinning.

Spillolje

Spillolje og annen olje resirkuleres til nye oljeprodukter via Norsk Gjenvinning.

Elektrisk og elektronisk avfall

Alle ting som går på strøm, enten i form av batterier eller stikkontakt, inneholder farlige stoffer som må behandles spesielt ved gjenvinning via Metallco.

Metaller og glass gjenbrukes til nye produkter. Plast som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, må destrueres i egne spesialovner.

Impregnert trevirke

Impregnert trevirke inneholder farlige stoffer som kan skade både helsa vår og miljøet om det havner i lufta eller naturen. Det må derfor spesialbrennes i egne ovner som ikke slipper ut de farlige stoffene. En får da ut varmen fra virket, og asken må legges på spesielle deponier(fylling).

Trevirke fra Hedmarken sendes til Geminor som formidler blant annet til Sverige

Gulvbelegg

Gulvbelegg inneholder farlige stoffer  som gjør at det må brennes i spesialovner, og asken legges på deponi/fylling.

Sirkula sender gulvbelegg til Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo for videre behandling. 

Vindu med klorparafiner

Vinduer som inneholder klorparafiner må behandles spesielt så de farlige stoffene ikke havner i lufta vi puster inn eller naturen. Slike ruter gjenvinnes hos Norsk gjenvinningGlasset gjenvinnes til isolasjon, og rammene som inneholder klorparafiner blir destruert ved egne forbrenningsanlegg.

Vindu med PCB

PCB isolerglassruter inneholder farlige stoffer  som gjør at det behandles spesielt så de farlige stoffene ikke havner i lufta vi puster inn eller naturen. Slike ruter gjenvinnes hos Ruteretur

Glasset gjenvinnes til isolasjon, og trevirke blir brukt til brensel. Det farlige stoffet PCB må destrueres i egne spesialovner, og asken legges på deponi/fylling.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?