Nye tømmedager fra 28. september

Tømmekalender, avfallsbeholdere og renovasjonsbil i bakgrunn

Har du skrevet ut papirkalender med tømmedager for i år? Om så ber vi deg om å skrive ut en ny.

Fra 28. september endres dagene hvor vi henter avfallet ditt pga. en ruteomlegging. Dagene som står oppført i papirkalenderen du eventuelt skrev ut tidligere i år, vil derfor ikke stemme.

De nye datoene ligger automatisk inne i appen «Min Renovasjon» (IOS - Android) og SMS-tjenesten, slik at du får riktig varsel om nye tømmedager der.

Slik får du ny tømmekalender på papir

Søk opp adressen din her, så får du mulighet til å hente ut ny kalender til utskrift.

PS! Skriv bare ut side 2 med høstens datoer i kalenderen om du vil spare papir.

Endring gir bedre service og mer effektivitet 

Årsaken til at det blir nye datoer, er at det har vært en større omlegging i Ringsaker i år. Innbyggerne i Ringsaker har fått endret avstanden som dunkene settes fram ved tømming. Avstanden er endret fra 30 til 3 meter fra veg, mer likt det som er i Stange, Hamar og Løten kommune.

Endringen gjør at Sirkula kan kjøre rutene hvor vi samler inn avfall mer effektivt. Renovatørene kjører i dag hos alle 43 000 husstandene over hele Hedmarken. Med denne omlegginga vil hver renovatør kjøre på et mindre område og samme rute oftere. Da blir de bedre kjent med hvordan avfallstømminga foregår hos den enkelte. Det skal gi bedre service og tømming fra vår side.

Senere tømming ved ruteomlegging og full beholder?

Vi vil som tidligere hente matavfall hver 2. uke, restavfall, papir og plastemballasje hver 4. uke og emballasje av glass og metall hver 8. uke hos deg. I overgangen til nye ruter og etter helligdager blir det imidlertid en forskyving. 

Omleggingen av avfallsrutene, gjør at noen får tidligere og noen senere tømming enn den vanlige tidsperioden mellom tømmingene.

Får du hentet avfallet senere enn normalt tidsintervall, og dunken blir full, kan du ved første tømming av en avfallstype i september og oktober sette ut en ekstra avfallssekk.

Knyt sekken godt igjen og merk den tydelig (klistre eller knyt fast lapp) med hva slags avfall som er i, enten PAPIR, MAT, REST eller GLASS.  Du kan sette fram flere sekker med plastemballasje ved alle tømminger av plast.

Det er viktig at ektrasekken inneholder kun den avfallstypen som den er merket med. Sekken settes ved siden av beholderne når du har tømming av den aktuelle avfallstypen.

Ekstrasekk kun ved første tømming etter 28. september

Denne ordningen gjelder kun ved første tømming av hver avfallstype fra 28. september. Har du fulle beholdere senere, ta kontakt med oss for eventuelt bytte av beholderstørrelse.

Du kan sette fram flere sekker med plastemballasje ved alle tømminger av plast. Sekken med plastemballasje skal settes på samme sted som beholderne på tømmedag. Husk å knyte igjen plastsekken så ikke noe avfall havner på bakken.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?