Endre betalingsordning for bedre sortering

To plastsekker med avfall hvor en ser innhold

For å stimulere til enda bedre sortering, planlegger Sirkula betaling for alt restavfall som leveres på gjenvinningsstasjonen, og forbud mot svarte sekker.

Jo mer avfall som sorteres slik at materialene i det kan gjenbrukes i nye ting, jo bedre er det for miljøet. Restavfall er det som ikke kan materialgjenvinnes. Derfor er det et mål om at det kastes minst mulig restavfall, både lokalt, nasjonalt og i Europa.

I 2014 innførte Sirkula billigere levering av synlig restavfall (gjennomsiktig sekk eller løst), enn i ugjennomsiktige/svarte sekker på gjenvinningsstasjonen. Når vi ser hva som kastes, kan vi lettere hjelpe kunden til bedre sortering. Det er spesielt viktig at farlig avfall ikke havner i restavfallet. Da brennes det i ovner som ikke er laget for å ta hånd om miljøgiftene.

To tredjedeler kastes feil

Vi har sett en forbedring etter endringen i 2014, og hedemarkingene er generelt flinke til å sortere avfallet riktig. Samtidig viser analyser vi har gjort, at det dessverre fortsatt er mye som ikke skal kastes i restavfallet; faktisk så mye som to tredjedeler. Det gjelder også blant det som leveres synlig:

Bare 31 prosent av det som kastes i svarte sekker er faktisk restavfall. 

33 prosent av det som kastes synlig (gjennomsiktig sekk eller løst) er restavfall.

Derfor foreslår vi to ting fra neste år:

  1. Betaling for alt restavfall levert på gjenvinningsstasjonen
  2. Forbud mot levering i svarte sekker

Mer rettferdig for alle

Er du flink til å sortere avfallet ditt, er det billigere å levere enn om du ikke sorterer. Kostnaden ved å forurense overflyttes dermed til den som forurenser mest og tar minst vare på miljøet.

Det blir også mer rettferdig for alle. Når vi ikke tar betalt for restavfallet på gjenvinningsstasjonene, er det i realiteten alle abonnentene som betaler kostnaden for dette via renovasjonsgebyret, og ikke de som faktisk leverer det.

Gebyret gir i dag også stimulering til best mulig sortering hjemme, siden det styres etter størrelsen på restavfallsbeholder. Målet er at alle velger så liten størrelse på dunken som mulig for restavfallet. Det får en hvis en er flink til å sortere ut papir, plastemballasje, glass og hermetikk og matavfall i de andre dunkene. 

Papir kan da bli nytt papir, plast ny plast, glass nytt glass, metall nytt metall og mat jord til ny mat og drivstoff.

Restavfallet får vi ikke sortert, og må brennes. Da kan vi benytte energien i det, men asken får vi ikke brukt til å lage nye ting som eks papir, plast etc.

Dette skjer med blant annet:

Plastemballasje

Plastemballasje resirkuleres til nye plastprodukter som blomsterpotter, paller, møbler, sekker, fleece-gensere, kontorstoler, litt fjernvarme og strøm.

Grønt Punkt håndterer all husholdningsplast i Norge. Plasten sendes anlegg i blant annet Tyskland og Finland. Se NRK- sak om miljønytte her

Ved å gjenbruke en kilo plast til å lage nye ting, spares to kilo råolje for framtida. 

Papiravfall

Papir blir resirkulert til nytt papir, f. eks. aviser, kartong. Drikkekartong blir ny emballasjekartong til for eksempel pizza. Både papir og drikkekartong sendes til Østlandet gjenvinning som formidler videre til papirfabrikker i Sverige. 

Grønt Punkt sender drikkekartong til bla Sverige etter nedlegging av siste kartongfabrikk i Norge. 

En sparer ca. 40-50 prosent av energien på lage nytt papir av brukt papir i forhold til å bruke trær som råstoff.

Matavfall

Matavfall blir til gjødsel til landbruket i ny matproduksjon, jordprodukter og biogass til renovasjonsbiler, anlegget og strøm.

Matavfallet sendes til Mjøsanlegget på Lillehammer.

Glassemballasje

Glassemballasje som kastes i dunk med oransje lokk blir gjenvunnet til nytt glass, og for eksempel Glassopor skumglass (isolasjon til veger - blant annet kjører en på glassopor i E6-tunnelen i Øyer ved Hunderfossen)

Glass -og metallemballasjen sendes til Sirkel i Fredrikstad hvor det sorteres fra hverandre. Glasset sendes med båt til glassverk i Danmark eller lengre sør i Europa for omsmelting til ny glassemballasje. Glasset med lavest kvalitet blir råvare til Glasopor skumglass som er et byggemateriale som brukes i samferdsel- og byggeprosjekter.

Metallemballasje

Metallemballasje som kastes i dunk med oransje lokk resirkuleres til nye bokser, sykler, kleshengere, bilfelger etc.

Når f. eks. aluminium gjenvinnes til nye ting, brukes det 95 prosent mindre energi enn ved produksjon av nytt metall fra fjell og berg. Både aluminium og stål gjenvinnes med like god kvalitet som nye råvarer.

Glass -og metallemballasjen sendes til Syklus Norge i Fredrikstad hvor det sorteres fra hverandre. Syklus sender stål Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste stålverket som tar imot resirkulert stål i Norge. Aluminium sendes til smelteverk i Europa for omsmelting til ny aluminium. 

Restavfall

Restavfall er en blanding av forskjellige materialer som ikke lar seg sortere fra hverandre, og derfor ikke kan brukes til å lage nye ting. Det må av den grunn brennes og blir fjernvarme og strøm, og aske (som ikke kan brukes til noe).

Restavfallet sendes til brenning til Eidsiva Bioenergi på Trehørningen i Hamar.

Asken legges på deponi/fyllinga på Heggvin.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?