Ny betalingsordning fra 2019

To plastsekker med avfall hvor en ser innhold

For å stimulere til enda bedre sortering, er det fra 2019 betaling for alt restavfall som leveres på gjenvinningsstasjonen, og slutt på levering i svarte/fargede sekker.

Jo mer avfall som sorteres slik at materialene i det kan gjenbrukes i nye ting, jo bedre er det for miljøet. Klær kan bli nye tekstiler, plast ny plast, papir nytt papir.

Restavfall er avfall som er en blanding av ulike materialer og ikke kan materialgjenvinnes. En får utnyttet energien i restavfallet når det brennes, men ikke materialene. Derfor er det bestemt at det skal kastes minst mulig restavfall, både lokaltnasjonalt og i Europa.

To tredjedeler kastes feil

Folk på Hedmarken er generelt veldig flinke til å sortere avfallet riktig. Samtidig viser analyser vi har gjort, at det dessverre er mye som ikke skal kastes i restavfallet. Hele 67 prosent av det som kastes synlig i gjennomsiktig sekk på gjenvinningsstasjonen, skulle vært sortert ut. I svarte sekker er det enda mer som faktisk ikke er restavfall.


33 prosent av det som kastes synlig (gjennomsiktig sekk eller løst) er restavfall.


For å få ned mengden restavfall, er det derfor betaling for alt restavfall du leverer på gjenvinningsstasjonen fra 2019. Det er som tidligere gratis for husholdningene å levere annet avfall enn restavfall, dvs. behandlingskostand dekkes av renovasjonsgebyret.

Priser gjenvinningsstasjonen fra 2019

Mer rettferdig for alle

Den nye ordningen er mer rettferdig. Når vi ikke tar betalt for alt restavfallet på gjenvinningsstasjonene, er det alle abonnentene som betaler kostnaden for behandling av dette via renovasjonsgebyret. Ved i stedet å ta betaling for restavfall på gjenvinningsstasjonen, er det den som kaster mest restavfall der, som betaler mest. Er du flink til å sortere avfallet ditt ut av restavfallet og ta vare på miljøet, blir det billigere.

Gebyret gir i dag også stimulering til best mulig sortering hjemme, siden det styres etter størrelsen på restavfallsbeholder. Målet er at alle velger så liten størrelse på dunken som mulig for restavfallet. Det får en hvis en er flink til å sortere ut papir, plastemballasje, glass og hermetikk og matavfall i de andre dunkene. 

Slutt på levering i svarte sekker

Mange ting inneholder farlige stoffer, som ledninger, batterier, maling, elektronikk med mer. Kastes det i restavfallet, brennes det i ovner som ikke er laget for å ta forsvarlig hånd om miljøgifter. Da risikerer en at miljøgiftene havner i naturen og lufta vi puster inn.

For bedre å kunne se om det er feilsorteringer, deriblant farlig avfall i restavfallet, er det nå forbud mot levering av avfall i sekker hvor vi ikke ser innholdet. Det er lagt til rette for at du kan sortere om til synlig avfall på gjenvinningsstasjonen, men det beste er å gjøre sorteringsjobben før du besøker oss.

Vi er ikke alene om å innføre forbud mot svarte sekker. Det samme gjelder i blant annet i Oslo, Vestfold, Romerike, Eidsvoll, Ullensaker m.m.

 

Du får kjøpt gjennomsiktige sekker i mange butikker, og på gjenvinningsstasjonen for 40 kroner for en rull med 10 stykker à 100 liter hver.

Dette skjer med blant annet:

Plastemballasje

Plastemballasje resirkuleres til nye plastprodukter som blomsterpotter, paller, møbler, sekker, kontorstoler, litt fjernvarme og strøm. 

Grønt Punkt håndterer all husholdningsplast i Norge. Plasten sendes til anlegg i Europa. 

I denne filmen ser du hvordan plasten behandles videre fra oss:

Ved å gjenbruke en kilo plast til å lage nye ting, spares to kilo råolje for framtida. 

Papiravfall

Papir blir resirkulert til nytt papir, f. eks. aviser, kartong. Drikkekartong blir ny emballasjekartong til for eksempel pizza. Både papir og drikkekartong sendes til Geminor for sortering og videreformidling til papirfabrikker i Europa. 

Grønt Punkt sender drikkekartong til bla. Sverige etter nedlegging av siste kartongfabrikk i Norge. 

En sparer ca. 40-50 prosent av energien på lage nytt papir av brukt papir i forhold til å bruke trær som råstoff.

Matavfall

Matavfall blir til gjødsel til landbruket i ny matproduksjon, jordprodukter og biogass som våre renovasjonsbiler kjører på, og til bruk i behandlingsanlegget.

Matavfallet sendes til Mjøsanlegget på Lillehammer.

Glassemballasje

Glassemballasje som kastes i dunk med oransje lokk blir gjenvunnet til nytt glass, og for eksempel Glasopor skumglass (isolasjon til veger - blant annet kjører en på glasopor i E6-tunnelen i Øyer ved Hunderfossen)

Glass -og metallemballasjen sendes til Sirkel i Fredrikstad hvor det sorteres fra hverandre. Glasset sendes med båt til glassverk i Danmark eller lengre sør i Europa som Portugal for omsmelting til ny glassemballasje. Glasset med lavest kvalitet blir råvare til Glasopor skumglass som er et byggemateriale som brukes i samferdsel- og byggeprosjekter. En liten del brukes til å lage Glava isolasjon.

Metallemballasje

Metallemballasje som kastes i dunk med oransje lokk resirkuleres til nye bokser, sykler, kleshengere, bilfelger etc.

Når f. eks. aluminium gjenvinnes til nye ting, brukes det 95 prosent mindre energi enn ved produksjon av nytt metall fra fjell og berg. Både aluminium og stål gjenvinnes med like god kvalitet som nye råvarer.

Glass -og metallemballasjen sendes til Sirkel i Fredrikstad hvor det sorteres fra hverandre. Syklus sender stål Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste stålverket som tar imot resirkulert stål i Norge. Aluminium sendes til smelteverk i Europa for omsmelting til ny aluminium. 

Restavfall

Restavfall er en blanding av forskjellige materialer som ikke lar seg sortere fra hverandre, og derfor ikke kan brukes til å lage nye ting. Det må av den grunn brennes og blir fjernvarme og strøm, og aske (som ikke kan brukes til noe).

Restavfallet sendes til brenning til Eidsiva Bioenergi på Trehørningen i Hamar.

Metaller sorteres så ut av asken til gjenbruk, før asken  legges på deponi/fyllinga på Heggvin.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?