Hentepunkt endres i Ringsaker

Matavfallsbeholder til mat og papir med en renovasjonsbil på veg til å tømme dem

Kommunestyret i Ringsaker vedtok før jul å endre avstanden som vi henter avfallsbeholdere fra 30 til 3 meter gangavstand fra kjørbar veg.

Arbeidet med å endre nytt hentepunkt startet opp i mars, men er på grunn av koronautbruddet satt på vent.

Vi ber imidlertid om at beholdere settes fram til 3 meter fra kjørbar veg.

På de steder der plasseringen er vanskelig å avgjøre, vil det bli befaringer etter at risikoen for ekstraordinært sykefravær pga koronavirus er redusert. 

Informasjon gitt i brev i februar: 

Ordningen innføres gradvis

Ordningen vil innføres gradvis fra mars.

3. uka i februar fikk du som bor i Ringsaker kommune brev fra oss som beskrev hva endringen fører til. 

Noen dager før endringen skjer på din adresse, vil du få tilsendt en sms om at endringen på din adresse trer i kraft ved neste avfallstømming.

Fra da av skal du sette avfallsbeholderne som skal tømmes tre meter fra kjørbar veg. Bor du langs offentlig veg,  kan du ta som utgangspunkt at vegen er kjørbar.

Veiledende kriterier for kjørbar veg

La beholderne bli stående to dager etter denne tømmingen slik at vi får registrert det nye hentepunktet.

Hva skjer om beholderne ikke er plassert på nytt hentepunkt?

Dersom du ikke har satt beholderen tre meter fra kjørbar veg den dagen endringen skal gjennomføres på din adresse, vil Sirkulas personale flytte en av avfallsbeholderne til det nye tømmepunktet.

Dersom du er uenig i plasseringen av nytt tømmepunkt kan du sende inn skriftlig klage til oss. Vent med å kontakte oss til du har fått brev fra oss, og nytt hentepunkt innføres.

Hva hvis det blir veldig mange beholdere på ett sted?

Dersom det blir mange beholdere på et hentepunkt, hører vi gjerne fra dere. I slike tilfeller vil Sirkula vurdere om det skal etableres en felles løsning for avfall.

Har du vinterrenovasjon?

Noen innbyggere har hatt en egen løsning for avfallshenting i vinterhalvåret, såkalt vinterrenovasjon. Denne ordningen  opphører etter hvert som nye tømmepunkter er bestemt.

Endring i tømmedager

De som får endring i dager for avfallstømming vil bli varslet via sms. Vi oppfordrer uansett alle til å laste ned appen «Min Renovasjon» (Last ned i App Store (IOS)  -  Last ned i Google Play(Android)). Da har du alltid en oppdatert tømmekalender lett tilgjengelig.

Jeg har allerede flyttet beholderne mine til 3 meter. Hva må jeg gjøre? 

Har du allerede flyttet beholderne til tre meter gangavstand fra kjørbar veg i henhold til kriteriene? Da må du la de stå framme to dager etter at vi har varselt via SMS slik at nytt hentepunkt blir registrert.

Kontakt oss via brev eller e-post

Henvendelser vedrørende endringene må sendes skriftlig til oss. Du kan gjøre det på e-post: post@sirkula.no og skriv «Ny henteavstand» i emnefeltet.

Alternativt kan du sende oss brev i posten som merkes med «Ny henteavstand». Det sender du til: 

Sirkula IKS
Pb 3
2301 Hamar

Er det mulig å få hentet på mer enn tre meters avstand? 

Dersom du har behov for å få hentet avfallsbeholderne lenger fra vegen enn tre meter, kan du tegne et serviceabonnement.

Vi tilbyr serviceabonnement i tre kategorier: 

1. Serviceabonnement for personer med nedsatt funksjonsevne. Avstand 3 til 30 meter

Henteavstand mellom 3 og 30 meter fra kjørbar veg. Legeerklæring må framvises. Det kan ikke bo funksjonsfriske i husstanden. Denne tjenesten er gratis. Her finner du:

Søknadsskjema

2. Serviceabonnement for personer med nedsatt funksjonsevne. Avstand over 30 meter

Henteavstand over 30 meter fra kjørbar veg. Legeerklæring må framvises. Det kan ikke bo funksjonsfriske i husstanden. Denne tjenesten koster 47,- pr. meter over 30 meter pr. år. Prisen gjelder for 2020. Her finner du:

Søknadsskjema

3. Generelt serviceabonnement

Denne tjenesten koster 47,- pr. meter pr. år. Prisen gjelder for 2020.

Kontakt oss via skjema nederst på denne siden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?