Hentepunkt endres i Ringsaker

Matavfallsbeholder til mat og papir med en renovasjonsbil på veg til å tømme dem

Lurer du på noe rundt endring av hentepunkt fra 30 til 3 meter i Ringsaker? Her er svar på ofte stilte spørsmål.

Kommunestyret i Ringsaker vedtok i desember 2019 å endre avstanden som vi henter og tømmer avfallsbeholderne på fra 30 til 3 meter gangavstand fra kjørbar veg.

Sirkula jobber i disse dager med å innføre endringen. Arbeidet startet opp i mars og foregår ca. ut sommeren.

Her har du svar på ofte stilte spørsmål:

1. Hvorfor endres henteavstanden?

Bakgrunnen for endringen er ønske fra Ringsaker kommune om å få rimeligere renovasjonsgebyr til innbyggerne ved å få mer lik ordning som i Stange, Hamar og Løten kommune. I de tre andre kommunene hentes avfallet 3 meter fra offentlig veg.  Se saksfremlegget i kommunestyret  

2. Hva endres?

Punktet hvor du setter avfallsbeholderne dine på tømmedag flyttes fra 30 til 3 meter fra kjørbar veg. Det gjør at renovatøren som triller og tømmer opp i tusen beholdere hver dag, får gjort jobben raskere og med mindre helsemessig slitasje. Det blir også mer trafikksikkert da det blir mindre rygging og kjøring på småveger med renovasjonsbilene.

3. Når må jeg flytte dunkene mine?

Det er det fint om du kan gjøre alt i dag. Vi tar runden i hele kommunen før sommerferien. Du får en tekstmelding noen dager før vi ser på nytt hentepunkt hos deg. Du setter da beholderne på 3 meters avstand kvelden før tømmedag.

OBS! La beholderne bli stående etter denne tømmingen i to dager, eller til du har fått en lapp fra oss på dunken. Vi trenger det for å få registrert det nye hentepunktet.

Du får tilbakemelding via en lapp på beholder om det nye hentepunktet ditt er ok eller ikke.

4. Hva skjer om beholderne ikke er satt fram på nytt hentepunkt?

Dersom du ikke har satt beholderen tre meter fra veg etter at du har fått melding og vi ser på endringen hos deg, vil vi flytte en av avfallsbeholderne til det nye tømmepunktet. Du får tilbakemelding via en lapp på beholderen om dette, eller et brev. Husk å sette beholderne på det nye punktet deretter.

5. Hva gjør jeg hvis jeg ikke er enig i plassering av nytt hentepunkt?

Er du uenig i plasseringen av det nye hentepunktet vi foreslår, ta kontakt med oss på post@sirkula.no. Vi ser da på plassering sammen for å finne en løsning.

6. Hva regnes som kjørbar veg?

Når vi ser på nytt hentepunkt hos deg, gjør vi samtidig en vurdering av om vegen er forsvarlig å kjøre med renovasjonsbilene. Vi ser om det f.eks. er snuplass så vi unngår rygging, om vegen er bred nok til å unngå utforkjøringer om vinteren etc..

Bor du langs offentlig veg, kan du ta som utgangspunkt at vegen er kjørbar, og du kan flytte beholderne til 3 meter fra denne. Det kan være at det også er utfordringer på offentlig veg. Da er det opp til vegeier å gjøre tiltak, slik at renovasjon er forsvarlig.

Vi tar utgangspunkt i Norsk Standard sin definisjon av kjørbar veg for renovasjonsbiler, men vil gjøre lokale tilpasninger der det er hensiktsmessig. Når vi har sett nærmere på hentepunktet hos deg, og det eventuelt må flyttes, kommer vi med et forslag. Er du uenig i forslaget, se forrige punkt 5.   

7. Hvorfor kan ikke Sirkula kjøre veger som f. eks. tømmerbilen eller Sirkula kjørte før?

Det har blitt mer oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet i samfunnet generelt. Målet er å få en ordning som verken utsetter renovatører eller andre som ferdes langs veien for unødvendig risiko. I dag er det for mange veger som rygges og veger som har en standard som gjør f.eks. utforkjøring sannsynlig. Dette gjelder spesielt om vinteren med hålke og mye snø. Allerede i 2010 fikk de første abonnentene i Ringsaker en endret renovasjonsordning i vinterhalvåret, kalt «vinterrenovasjon» pga. dette. Denne ordningen opphører nå når hentepunkt endres (se punkt 14).

Avfallsmengden har også doblet seg siden vi startet avfallshenting på 90- tallet. Det har ført til behov for større og mer effektive biler. Det gjør at noen adresser har blitt vanskeligere å samle inn avfall hos enn tidligere.

8. Hva hvis det blir veldig mange beholdere på ett sted?

Dersom det blir mange beholdere på ett hentepunkt, hører vi gjerne fra dere. I slike tilfeller vil Sirkula vurdere om det skal etableres en felles løsning for avfall, og hvordan plassering av flere dunker kan løses.

9. Hvordan skal gamle folk med dårlige bein og rullestolbrukere få hentet avfallet sitt?

Folk som kan dokumentere nedsatt funksjonsevne (legeerklæring) kan få hentet avfallet inntil 30 meter som tidligere. Det kan ikke bo funksjonsfriske i husstanden. Se søknadsskjema

Har en legeerklæring på nedsatt funksjonsevne og ønsker en lenger henteavstand enn 30 meter, kan dette bestilles til en kostnad på 47,- pr. meter over 30 meter.

10. Kan jeg få hentet avfallet inntil 30 meter eller mer hvis jeg betaler for det?

Ja, det kan du. Det koster 47,- pr. meter over 3 meter. Les mer om det her.

11. Jeg har bygd avfallsskur og fått nytt hentepunkt på annen plass. Hva gjør jeg?

Du kan flytte avfallskuret til nytt hentepunkt når det er bestemt. Her ser du hvilke krav det er til plassering og utforming av avfallsskur.

12. Får jeg hentet avfall på andre dager enn i tømmekalender med nytt hentepunkt?

Flytting av hentepunkt kan føre til endringer i rutene vi tømmer for noen. Skjer det hos deg, får du beskjed om det vis SMS. Får du beskjed, kan du evt. laste ned ny tømmekalender som skrives ut via tømmekalenderen vår (søk opp adressen først). Bruker du appen «Min Renovasjon» eller nettsiden for å vite tømmedag, kommer de nye dagene automatisk inn der.

13. Kan jeg brenne avfallet mitt i stedet for å få det hentet?

Det er ulovlig å brenne avfall fra hjemmet ditt. Er du uenig i det nye hentepunktet du får, ta kontakt med oss på post@sirkula.no så finner vi en løsning sammen.

14. Jeg har avfallshenting via sekker på vinteren, også kalt vinterrenovasjon. Hva skjer med meg?

Denne ordningen blir det slutt på når det nye hentepunktet ditt er avgjort, se punkt 7.

15. Jeg har hytte med egne avfallsdunker i Ringsaker. Endres noe hos meg?

Endringen gjelder også hos deg. Har du postkasse på hytta har du fått brev fra oss om dette. Ta kontakt med oss om du ikke har fått brevet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?