Forslag ny renovasjonsforskrift

Renovasjonsforskriften for  Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er i gang med å revideres.

Gjeldende renovasjonsforskrift ble fastsatt av kommunestyret i Stange 27. april, Ringsaker 18. mai, Løten 29. juni og Hamar 5. oktober 2005 og kunngjort 20. oktober 2005.

I den nye forskriften er det blant annet tatt inn beskrivelse av Renovasjonsteknisk norm, flere typer oppsamlingsenheter som nedgravde bunntømte konteinere, og avfallssug.

Forslag ny renovasjonsforskrift

Kommentarer ny renovasjonsforskrift

Sirkula og abonnentenes plikter er presisert i egne bestemmelser.

Forskriften er redigert på nytt med ny paragrafinndeling og noen nye bestemmelser. Noen er tatt ut eller er flyttet. 

Representanter for Sirkulas eierkommuner har deltatt i utarbeiding av ny forskrift, både i arbeids- og styringsgruppe.

Forskriften er lagt ut for høring på kommunenes nettsider. Høringsfristen har gått ut. Saken skal behandles i Sirkulas fire eierkommuner framover.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?