Ny henteperiode for to avfallstyper

Plastsekk og dunk for glass- og metallemballasje

Nå hentes plastsekken og emballasje av glass-og metall samtidig.

Fram til nyttår ble dunken med oransje lokk for emballasje av glass og metall tømt hver 8. uke. Dette er endret til hver 6. uke fra 2021.

Plastsekken ble hentet hver 4. uke. Dette er også endret til hver 6. uke fra 2021. Du kan sette ut flere plastsekker når du har tømmedag, slik som tidligere.

Trenger du flere poser?

Pass på at plasten er ren og tørr. Da frister du ikke dyr og fugler til å forsøple. Får du ikke plastemballasjen ren med børste og kaldt vann, kan du kaste den i restavfallet.

Husk også å knyte plastsekken igjen, og sett den løst inntil dunken for glass- og metallemballasje på tømmedagen.

Dunken for matavfall vil som tidligere bli tømt hver 2. uke, og restavfall og papir hver 4. uke.

Borettslag og sameier med fellesløsninger vil ikke merke forskyvningen for tømming av plastemballasje og glass- og metallemballasje, siden disse har tømming etter behov.

Mer effektiv avfallshenting

Årsaken til endringen er at Sirkula vil gjøre innsamlingen av avfall så effektiv og økonomisk som mulig.

Renovasjonsbilene har to kamre og plass til to avfallstyper samtidig. Ved å hente plastemballasje og glass- og metallemballasje med samme bil, istedenfor to biler som kjører hver sin runde for å hente hver sin avfallstype, spares det transport. Renovasjonsbilene blir mer effektivt utnyttet.

Fullt før første tømming?

Omleggingen rundt plast- og glass-/metallemballasje gjør at du i januar og begynnelsen av februar kan få hentet avfallet tidligere eller senere enn normalt tidsintervall. Blir det tømt senere enn normalt tidsintervall, og dunken blir full, kan du ved første tømming av en avfallstype i 2021 sette ut én ekstra avfallssekk med denne avfallstypen (to sekker for restavfall, siden julepapir skal i restavfallet).

 

Knyt sekken godt igjen og merk den tydelig med hva slags avfall som er i: enten PAPIR, MAT, REST eller GLASS. Du kan sette fram flere sekker med plastemballasje ved alle tømminger av plast.

Alle kan levere én ekstra, gjennomsiktig sekk med julepapir sammen med restavfallet ved første tømming av restavfall etter julaften.   

Det er viktig at avfallssekken inneholder kun den avfallstypen som den er merket med. Sekken settes ved siden av dunkene når du har tømming av den aktuelle avfallstypen.

Denne ordningen gjelder som sagt kun ved årets første tømming av hver avfallstype. Har du fulle dunker senere, ta kontakt med Sirkula for eventuelt bytte av størrelse.

Forskyvning i ukedag

Helligdager, som for eksempel 1. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag og 1. mai, gjør at avfallshentingen hos deg forskyves noen dager. Det gjør at du etter disse dagene får hentet avfallet på en annen ukedag enn før helligdagen. Alle disse endringene ligger inne i appen «Min Renovasjon», i SMS-varselet og i tømmekalenderen under her.

Finn dine tømmedager her:

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?