Avfallsplan 2021-2030

En ny avfallsplan for kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten er på trappene.

Avfallsplanen inneholder kommunenes mål for avfallshåndtering, og hvordan det skal jobbes/strategi for å nå målene. Forrige plan gjaldt for 2013 til og med 2020.

Høsten 2020 ble forslag til ny plan for peridoen 2021-2030 lagt ut for høring (se dokumenter lenger ned i denne saken).

Fristen for å komme med innspill/høringsuttalelser var 30. november 2020. 

Høringsuttalelsene gås nå igjennom. Avfallsplanen skal så vedtas av kommunestyrene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten. Behandling av avfallsplanen skjer først i formannskapet, og så kommunestyret i hver av de fire kommunene. Møteplan for kommunestyrene finner du her for:

Ringsaker, Hamar, Stange, Løten

Sirkula er sekretrariat for det felles avfallsplanarbeidet til kommunene.

Hovedmål for avfallshåndteringen er:

Hamar regionen skal ha en bærekraftig, kostnadseffektiv avfallshåndtering og fornøyde kunder.

Avfallsplan 2021-2030 til høring 010920.pdf

Evaluering av målsettninger i Avfallsplanen 2013-2020.pdf

Rammebetingelser.pdf

Prinsipper for betaling husholdningsrenovasjon.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?