Næringsavfall

Avfall som ikke kommer fra private husholdninger kalles næringsavfall. Mens private husholdninger kan levere sortert avfall gratis på gjenvinningsstasjoner og Heggvin, koster dette penger for næringsvirksomheter.

Vårt hovedmottak for næringsavfall er Heggvin. Vær obs på at åpningstid på tirsdager for næringskunder på Heggvin er til kl. 16.00. Det er kun gjenvinningsstasjonsdelen som har åpent til kl.19.00 på tirsdager.

For næringskunder åpner Heggvin kl. 07.30 om morgenen.

Vi kan ta imot noe avfall fra småbedrifter og enkeltmannsforetak mot betaling på alle gjenvinningsstasjoner.

Plastfolie kan leveres gratis for bedrifter på Heggvin.

Farlig avfall fra næringsvirksomhet kan bare leveres på Heggvin. Vær obs på at det siden 2016 må leveres med elektronisk deklarering.

Olje- og parafintanker finnes det egne leveringsregler for.

Sorteringshjelp for bedrifter

Hva slags virksomhet regnes som næring kontra privat?

Eksempler på hva som regnes som næringsvirksomhet:

  • håndverkere
  • butikker
  • gardsdrift
  • spisesteder
  • kontorer
  • institusjoner
  • barnehager, skoler

Hvis du driver næringsvirksomheten i samme lokale eller eiendom som din private husholdning, er det viktig å skille avfall fra disse to før du kommer til oss.

Priser for levering av næringsavfall på Stange, Brumunddal, Stavsberg og Moelv gjenvinningsstasjon

Avfallstype Pris pr. m3 eks. mva.
Papp 60,-
Papir 100,-
Metall 60,-
Trevirke 160,-
Restavfall  -levert løst eller synlig i gjennomsiktig sekk

500,- 

Blandet plast 60,-
EE-avfall (inkl. hvitevarer og kuldemøbler) 160,-
Hageavfall 80,-
Glass- og metallemballasje

100,- 

Gips

1600,-

Ikke brennbart restavfall

600,-

Levering av hageavfall for næringskunder på Gålåsholmen hageavfallsmottak, koster 80,- per kubikk eks. mva.

Næringsavfall til Heggvin avfallsanlegg

Heggvin avfallsanlegg er vårt hovedmottak for næringsavfall.

Se priser næringsavfall til Heggvin

Hvorfor koster det for næringsavfall?

Kommunene har ansvar for å samle inn og behandle avfall fra private husholdninger. Det den enkelte husholdning betaler i årlig renovasjonsgebyr, skal dekke denne behandlingen, og kun det.

Avfall som oppstår der det drives næringsvirksomhet, i offentlig eller privat regi, er det den enkelte eier/besitter som har ansvar for. Avfallet skal etter loven behandles forsvarlig, slik at ikke er fare for forsøpling, eller at f. eks miljøgifter havner i lufta eller naturen til skade for helsa vår eller naturen. Kostnadene for behandlingen er eiers ansvar. Sirkula må derfor skille mellom privat- og næringsavfall.

Det finnes flere aktører som tar imot næringsavfall i distriktet her (søk på nett/telefonkatalogen).

Levere avfall på vegne av private

Har du virksomhet hvor du leverer avfall på vegne av private husholdninger, f. eks søppeltaxi, fraktservice etc. må du benytte vårt egenerklæringsskjema.

Egenerklæring - transport fra privat husholdning

Skjema for basiskarakterisering

Ved levering av næringsavfall som skal til deponi, må det fylles ut skjema for basiskarakterisering. Dette skjemaet kan du fylle inn i på datamaskina, skrive ut og ta med ved levering:

Skjema for basiskarakterisering

Sirkula sjekker - Trygg Trailer

Trygg Trailer er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere, som oss i Sirkula. Vi har fått informasjon om vinterdekk- og kjettingkrav av Vegvesenet og kan foreta en enkel sjekk av vogntog som besøker oss. Vogntog som kommer til oss og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?