Heggvin Alun åpnet

Nylig ble det nye alunskiferdeponiet på Heggvin åpnet. Deponiet er ett av kun tre i landet, og kan redusere transportavstandene kraftig for mange utbyggingsprosjekter i regionen.

Sirkula og Norsk Gjenvinning m3 har sammen etablert selskapet Heggvin Alun AS som skal drifte alunskiferdeponiet på Heggvin. Fra før har de to eneste deponiene for alunskifer i Norge vært på Langøya utenfor Horten og på Borge i Fredrikstad. Heggvin Alun blir dermed regionens eneste alunskiferdeponi.

Hamar-ordfører Einar Busterud klippet snoren for å markere den offisielle åpningen. Brødrene Gudbrandsen åpnet med det første lasset alunskifer på det nye deponiet. 

Hamar-ordfører Einar Busterud sto for den offisielle åpningen av deponiet

Etterspurt tjeneste

I Hedmark er det store forekomster av bergarter som inneholder alunskifer og andre typer svartskifer med høyt sulfidinnhold. Det er fastsatt i forurensningsforskriften at masser med syredannende potensiale, og dermed et forurensningspotensiale, må håndteres som forurenset grunn. Det betyr at massene må til godkjent deponi. Heggvin Alun AS har fått tillatelse fra Fylkesmannen og Statens Strålevern til mottak av slike masser på deponiet på Heggvin.

- Vi er glade for at vi har fått til et samarbeid med Norsk Gjenvinning m3, slik at vi endelig kan tilby utbyggerne i regionen en etterspurt tjeneste, sier daglig leder for Heggvin Alun, Una Lund.

Randi W. Kortegaard og Una Lund feiret åpningen av Heggvin Alun med kake

Kan redusere klimagassutslipp

Det er flere store utbygginger på gang i Hedmark innen både veg, bane og bygg. Her vil det nye deponiet kunne hjelpe til med å redusere transportene, noe som igjen reduserer klimagassutslipp og transportkostnader.

 -Vi startet prosessen med å etablere et lokalt deponi allerede for seks år siden da kulturhuset skulle bygges, så vi er veldig fornøyd med at det nå er ferdig, sier Lund.

Norsk Gjenvinning m3 AS drifter flere massedeponier på Østlandet, og har blant annet et deponi i Østfold som er godkjent for håndtering og stabilisering av alunskifer.

-  I Norsk Gjenvinning m3 har vi god erfaring med samarbeid om deponidrift, og ser frem til et godt samarbeid med Sirkula, sier Randi W. Kortegaard, prosjektleder i Norsk Gjenvinning m3 AS.

Fakta om alunskifer: 

Alunskifer og enkelte andre svartskiferbergarter har et iboende syredannende potensiale. Ved sprengning eller graving i slikt fjell kan sulfiden i massene over tid reagere med luft og gi sur avrenning som svovelsyre. Syren kan så etter hvert løse ut tungmetaller i svartskiferen. Det gir et mulig forurensningsproblem. På et deponi for alunskifer dekkes massene til slik at luft ikke kommer i kontakt med skiferen. Den syredannende prosessen stoppes dermed.

Det er viktig at utbyggere gjennomfører forundersøkelser av grunnen der utbygginger foregår, slik at risikoen for syredannende bergarter identifiseres og tas hensyn til videre i prosjektet. Det er kun deponier med spesifikk tillatelse som kan ta imot syredannende bergarter.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Vi vil bruke din og andres tilbakemelding for å kontinuerlig forbedre denne siden.

Hva forsøkte du å finne?